Trafikstrategier

  Trafikstrategi pekar ut riktning

  En trafikstrategi ger dig en samlad och långsiktig målbild för transportsystemet i din kommun eller region. Den beskriver också arbetet för att ta sig dit.

  Att ha en trafikstrategi är ett bra hjälpmedel för att förtydliga hur transportsystemet behöver utvecklas. Den ger förutsättningar för att planera stadens, kommunens eller regionens utveckling. Till trafikstrategin kan du knyta mer detaljerade trafikplaner och åtgärdsprogram, till exempel för trafikslag, delområden eller särskilda aspekter som trafiksäkerhet, miljö och hälsa.

  Trast, Sump och andras erfarenheter hjälper till

  Att lära av andra är en bra metod. Därför finns handboken Trast (Trafik för en attraktiv stad) som stöd till kommuner och andra som arbetar med transportsystemets utveckling på lokal nivå. Sump (Sustainable urban mobility plan) är EU:s motsvarande guide för städer, och för regioner finns Polysump. Samtliga bygger på tidigare erfarenheter och ger förslag på såväl innehåll som arbetsprocess.

  Vi kan Trast och Sump

  Trivector har varit medförfattare till samtliga utgåvor av Trast. Vi har även skrivit flera Trast-fördjupningar, bland annat Trast-guiden om arbetsprocessen, Kol-Trast om kollektivtrafikplanering och idéskriften Hållbart resande i praktiken om mobility management. Genom olika EU-projekt kan vi Sump, och har aktivt medverkat till Polysump-metoden. Under årens lopp har vi arbetat med många trafikstrategier och har landets mest omfattande erfarenhet.

  Vårt arbetssätt utgår ifrån metoder i Trast eller Sump, men anpassas utifrån era behov, ambitioner och mål. Vi kan:

  • Ta oss an hela projektet, och genomföra det från start till mål.
  • Vara bollplank och stöd till er egen projektorganisation.
  • Planera och genomföra trafikdagar och workshops.
  • Bidra med inspirationsföreläsningar och omvärldsbevakning.
  • Följa upp och mäta effekter.

  Läs mer

  Referenser

  LundaMats_2038 pdf

  LundaMaTs – hållbarhetsstrategin som håller

  2016-05-27
  Artiklar

  Kontakta oss

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadsansvarig Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09

  Axel Persson

  Affärsområdesansvarig Samhällsplanering

  axel.persson@trivector.se

  010-456 56 26