Förstå framtiden först

Social hållbarhet

Social hållbarhet i transportsystemet

Social hållbarhet, bussresenärer

Social hållbarhet kan påverkas genom trafik- och stadsplanering

Den sociala dimensionen i en hållbar utveckling får alltmer fokus i trafik- och stadsplaneringen. Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande för olika befolkningsgrupper i samhället.

Utformningen och planeringen av vårt samhälle och transportsystem påverkar medborgarnas möjligheter att uppfylla sina behov, inte minst för att olika befolkningsgrupper, med sina olika förutsättningar, ska kunna ta sig enkelt, bekvämt, tryggt och säkert till önskade platser och aktiviteter. Det är viktigt att vara medveten om vilka grupper som gynnas och/eller missgynnas vid olika åtgärdsalternativ och att se till att olika grupper är delaktiga i de beslutsprocesser som ingår i samhällsplaneringen.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig skapa ett transportsystem för alla.

Tjänster vi erbjuder inom Social hållbarhet

Vi erbjuder flera tjänster som ger dig som kund möjlighet att, genom trafik- och stadsplaneringen, bidra till att öka trafiksäkerheten och skapa ett samhälle för alla.

Trafiksäkerhet

Färre olyckor och skador i trafiken genom säkrare trafikmiljö och effektivare arbetsmetoder.

Tillgänglighet för alla

Vi hjälper till med inventeringar, revision och planer för att skapa tillgänglighet för alla. 

Sociala investeringar

Sociala förbättringar och ekonomisk vinst samtidigt.

Trygghet

Gör stads- och trafikmiljön tryggare med medborgardialog, trygghetsvandringar mm.

Jämställdhet och jämlikhet

Analys av resandet, planer/projekt och processer utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Barn och unga i trafiken

Skolvägsutredningar och skolreseplaner för att minska bilskjutsandet.

Hälsa och aktiv mobilitet

Vi analyserar och beräknar hälsoeffekterna av aktiv mobilitet och föreslår åtgärder.

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydda kurser i social hållbarhet

Vi erbjuder skräddarsydda kurser i social hållbarhet i trafik- och stadsplaneringen och/eller kollektivtrafiken.