Förstå framtiden först

Hälsa och aktiv mobilitet

Förbättrad hälsa med aktiv mobilitet

Hur transportsystemet utformas betyder mycket för vår hälsa genom möjligheten till aktiv mobilitet, det vill säga möjligheten att gå eller cykla. Fysisk aktivitet från gång, cykel samt förflyttningar till och från kollektivtrafik ger en kraftigt positiv folkhälsoeffekt – även när hälsoförluster från olyckor, buller och luftföroreningar tas med i beräkningen.

Aktiv mobilitet: cykelpendlare och buss

För samhället är stora kostnader och vinster kopplade till folkhälsan. Vi kan hjälpa er att förstå dessa kostnader och vinster och vi kan även visa hur smarta satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik kan utformas för att främja folkhälsan.

Bättre förståelse för folkhälsa och transporter

Hälsa är ett av transportpolitikens hänsynsmål. Det innebär att transportsystemet bör utformas med hänsyn till folkhälsan. För att kunna göra det krävs bättre förståelse för vilka satsningar som är mest lämpade för att gynna fysisk aktivitet. Vi kan

  • analysera och beräkna hälsoeffekterna av aktiv mobilitet
  • kartlägga trafikens folkhälsoeffekter
  • undersöka och värdera stadsmiljöns utformning med hjälp av Walkability-analys och Bikeability
  • ta fram åtgärder och beräkna effekten och potentialen för dessa
  • ta fram strategier baserade på mål, åtgärder och hur ert arbete är organiserat idag
  • värdera folkhälsoeffekterna i ekonomiska termer.

Läs mer om hälsa och aktiv mobilitet

Kontakta oss

Kontakta gärna någon av våra experter kring hälsa och aktiv mobilitet: