Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet - flera vägar mot Nollvisionen

  Brister i trafikmiljön kan ofta åtgärdas enkelt och samtidigt vara en god samhällsekonomisk investering – framförallt genom minskade olyckor och skador. I arbetet med att förverkliga Nollvisionen finns olika vägar – däribland att skapa säkrare trafikmiljö, effektivare arbetsmetoder och säkrare trafikanter. Vi kan lotsa dig längs dessa vägar!

  Trafiksäkerhet har alltid varit ett av Trivectors stora kompetensområden. Med utgångspunkt i den senaste forskningen hjälper vi aktörer som Trafikverket, SKL, kommuner och företag med att förbättra trafiksäkerheten. Eftersom vi varit med och utvecklat flera av de handböcker och verktyg som används inom området är vi väl förtrogna med dem.

  Vi hjälper dig att trafiksäkra staden

  … till exempel med:

  • Analyser av skador och olyckor från STRADA.
  • Trafiksäkerhetsprogram med Trafiksäkra staden.
  • Kommunal trafiksäkerhetsrevision.
  • Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder och trafiksäkerhetsanalyser/utredningar.
  • Hastighetsplaner med Rätt fart i staden.

  Trafiksäkerhet med helhetsperspektiv

  Vi på Trivector står för både spets och bredd. Samtidigt som vi är experter på trafiksäkerhet så anammar vi gärna en systemsyn där trafiksäkerheten ingår som en av flera viktiga aspekter att ta hänsyn till i trafik- och stadsplaneringen. Precis som det hänsynmål som trafiksäkerheten är i transportpolitiken. Den objektiva trafiksäkerheten bör ställas i relation till människors upplevelser av trafikmiljön och säkerhetssituationen. På samma sätt är trafiksäkerhet en naturlig och integrerad del i våra skolvägsutredningar, trafikutredningar och andra undersökningar/utredningar tillsammans med aspekter som tillgänglighet, miljö och folkhälsa.

  Läs mer om trafiksäkerhetsprogram och trafiksäkerhetsrevision för kommuner

   

  Kontakta oss

  Hanna Wennberg

  Konsult hållbara transporter, Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72

  Referenser

  pdf

  Utvärdering av Trafikverkets målstyrning för trafiksäkerhet för målperioden till 2020

  Författare: Jonas Åström, Hanna Wennberg, Annika Nilsson

  2019-10-10
  Referenser
  pdf

  Utredning åt Trafikanalys av konsekvenser av sänkt bashastighet i tätort för gåendes och cyklisters trafiksäkerhet och trygghet

  Författare: Hanna Wennberg, Ida Sundberg

  2019-10-10
  Referenser