Förstå framtiden först

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet - flera vägar mot Nollvisionen

Brister i trafikmiljön kan ofta åtgärdas enkelt och samtidigt vara en god samhällsekonomisk investering – framförallt genom minskade olyckor och skador. I arbetet med att förverkliga Nollvisionen finns olika vägar – däribland att skapa säkrare trafikmiljö, effektivare arbetsmetoder och säkrare trafikanter. Vi kan lotsa dig längs dessa vägar!

Trafiksäkerhet: Trafik på Vasagatan

Trafiksäkerhet har alltid varit ett av Trivectors stora kompetensområden. Med utgångspunkt i den senaste forskningen hjälper vi aktörer som Trafikverket, SKL, kommuner och företag med att förbättra trafiksäkerheten. Eftersom vi varit med och utvecklat flera av de handböcker och verktyg som används inom området är vi väl förtrogna med dem.

Vi hjälper dig att trafiksäkra staden

… till exempel med:

  • Analyser av skador och olyckor från STRADA.
  • Trafiksäkerhetsprogram med Trafiksäkra staden.
  • Kommunal trafiksäkerhetsrevision.
  • Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder och trafiksäkerhetsanalyser/utredningar.
  • Hastighetsplaner med Rätt fart i staden.

Trafiksäkerhet med helhetsperspektiv 

I vårt arbete har vi ett helhetsperspektiv. I trafiksäkerhetsuppdrag tar vi bland annat hänsyn till tillgänglighet och trygghetsaspekterna – d v s människors upplevelser av trafikmiljön och säkerhetssituationen. Och på samma sätt är trafiksäkerhet en naturlig och integrerad del i våra  skolvägsutredningar, trafikplaneringsuppdrag och olika undersökningar/utredningar.

Läs mer om trafiksäkerhetsprogram och trafiksäkerhetsrevision för kommuner

Ladda ner vårt sammanfattade produktblad ”Vägar till trafiksäkerhet och trygghet”.

Kontakta oss