Trygghet

  Gör trafik- och stadsmiljön trygg för alla

  Trygghet handlar om människors upplevelser av det offentliga rummet och trafikmiljön, upplevelser som påverkar val av trafikslag och hur gång- och cykelvägar och allmänna platser används. Olika befolkningsgrupper tolkar omgivningen olika, till exempel barn, kvinnor, äldre och personer med funktionsnedsättningar, samt olika trafikantgrupper. Vi hjälper dig att göra trafik- och stadsmiljön trygg för alla.

  Vi arbetar brett inom trygghetsområdet med uppdrag där trygghet även hanteras ur ett stadsbyggnadsperspektiv avseende brottsförebyggande arbete. Vi gör också analyser av den fysiska miljön för att identifiera hur platser och stråk kan kännas för fler.

  Säkrare och tryggare medborgare och stadsdelar

  Medborgarnas mobilitet, d v s deras möjlighet att använda trafikmiljöer och ta sig dit de behöver, påverkas till stor del av trafiksäkerheten och tryggheten i staden. Att äldre känner sig trygga i utemiljön gör det lättare att klara sig på egen hand. Att barn kan ta sig självständigt till skola och fritidsaktiviteter skapar självkänsla och är en viktig del i barns utveckling. Personer som går eller cyklar, oavsett ålder, ska kunna ta sig fram säkert och tryggt. Ytterst är detta en demokratifråga.

  Vi hjälper dig att göra trafik- och stadsmiljön trygg för alla

  … till exempel med:

  • Medborgardialog med boende i stadsdelar för att identifiera problem och lämpliga åtgärder och samtidigt få acceptans för åtgärderna.
  • Trygghetsvandringar.
  • Skolvägsutredningar.
  • Uppföljning och utvärdering som visar om satsningar ger önskat resultat.
  • Belysningsåtgärder.
  • Analys av miljöns utformning och påverkan på upplevelsen av platsen.
  • Gestaltning och utformning av trygga och tillgängliga offentliga miljöer.
  • Analys av platser och stråks identitet.

  Läs mer om vårt koncept för dialogprojekt med boende

  Ladda ner vårt produktblad om Trygghetsdialog

  Kontakta oss

  Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med frågor som rör tryggare medborgare och säkrare stadsdelar.

  Hanna Wennberg

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08

  Christian Dymén

  Konsult hållbara transporter, Gruppchef

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77