Förstå framtiden först

Stadsutveckling

Transportlösningar för hållbar stadsutveckling

Stadsmiljö med plats för både gångtrafikanter, cyklister och bilar.

Allt fler vill bo i städer vilket ger möjligheter till stadsliv, intressanta möten och en närhet mellan människor och det staden har att erbjuda. En framtida utmaning är hur en högre täthet kan samverka med ett transportsystem där människor och gods behöver förflyttas på ett attraktivt, hälsosamt och säkert sätt.

Transportlösningar som bidrar till positiv stadsutveckling

Vi har länge arbetat tillsammans med mindre och större städer för att hitta väl avvägda transportlösningar som bidrar till en positiv stadsutveckling.

Handlingsplan för mobilitet i Ulleåker

Referenser

Ladda ner kort beskrivning av några av de många stadsutvecklingsprojekt vi varit inblandade i.

Trivector Traffic ordförande i ITS

Det svenska ordförandeskapet för området ITS (Intelligenta transportsystem) togs i mars 2019 över av Anna Clark och Jonas Åström på Trivector Traffic.

Citylab Guide ger handledning för nya eller ombyggda stadsdelar.

Citylab Guide ett stöd för hållbara städer

Citylab Guide syftar till att stödja stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen. Trivector har varit med och tagit fram transportdelarna i nya Citylab Guide - handledning och certifiering.

Citylab hjälper dig att skapa en hållbar stad

Nätverk för Mobility Management i Samhällsplaneringen

Sedan 2012 har Trivector koordinerat nätverket Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen – MMMiS kallat.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Tjänster vi erbjuder inom stadsutveckling

Gångtrafik

Säkerställ att staden fungerar för fotgängarna, alla transporter börjar med en gångresa.

Trafikplaner och utredning

I en trafikplan illustreras vilka åtgärder ni behöver genomföra för att nå er önskvärda utveckling.

Cykeltrafik

Gå från ambition till att faktiskt planera för ökad cykeltrafik.

Utformning och visualisering

Gestalta trafiklösningar med omsorg så att de länkar samman och bidrar till stadsmiljön.

Parkering

En bil står parkerad 97 procent av tiden, en smart och effektiv parkeringshantering är därför en av nycklarna för att åstadkomma en tät och attraktiv stad.

Godstransporter och citylogistik

Att varor och gods kommer fram är en förutsättning för en levande stad, men var noga med att transporterna går på rätt gator, med anpassade fordon och i rätt tid.