Stadsutveckling

  Transportlösningar för hållbar stadsutveckling

  Allt fler vill bo i städer vilket ger möjligheter till stadsliv, intressanta möten och en närhet mellan människor och det staden har att erbjuda. En utmaning för framtiden är hur vi kan bygga mer tättbebyggda städer och på samma gång erbjuda ett attraktivt, hälsosamt och säkert transportsystem för både människor och gods.

  Transportlösningar som bidrar till positiv stadsutveckling

  Vi har länge arbetat tillsammans med mindre och större städer för att hitta väl avvägda transportlösningar som bidrar till en positiv stadsutveckling. Trivector är bl a projektledare för innovationsprojektet Bikeable city – modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion.

  Trivector Traffic ordförande i ITS

  Det svenska ordförandeskapet för området ITS (Intelligenta transportsystem) togs i mars 2019 över av Trivector Traffic. Ansvariga för Trivectors ordförandeskap är Sara Boije af Gennäs och Anna-Klara Ahlmer på Trivector Traffic.

  Citylab Guide ett stöd för hållbara städer

  Citylab Guide syftar till att stödja stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen. Trivector har varit med och tagit fram transportdelarna i nya Citylab Guide – handledning och certifiering.

  Citylab hjälper dig att skapa en hållbar stad

  Nätverk för Mobility Management i Samhällsplaneringen

  Sedan 2012 har Trivector koordinerat nätverket Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen, som vi till vardags kallar MMMiS.

  Tjänster vi erbjuder inom stadsutveckling

  Gångtrafik
  Säkerställ att staden fungerar för fotgängarna, alla transporter börjar med en gångresa.

  Trafik- och mobilitetsplaner 
  I en trafikplan illustreras vilka åtgärder ni behöver genomföra för att nå er önskvärda utveckling.

  Cykeltrafik
  Gå från ambition till att faktiskt planera för ökad cykeltrafik.

  Utformning och visualisering
  Gestalta trafiklösningar med omsorg så att de länkar samman och bidrar till stadsmiljön.

  Parkering
  En bil står parkerad 97 procent av tiden, en smart och effektiv parkeringshantering är därför en av nycklarna för att åstadkomma en tät och attraktiv stad.

  Godstransporter och citylogistik
  Att varor och gods kommer fram är en förutsättning för en levande stad, men var noga med att transporterna går på rätt gator, med anpassade fordon och i rätt tid.

  Referenser

  pdf

  Trafiksystemlösning Mariehamn centrum

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Handlingsplan för mobilitet i Ulleråker

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Rapport: Trafiksystemlösning för centrala Skellefteå

  2016-04-27
  Rapporter
  pdf

  Projektbeskrivning Väg 503 Umeå_200303

  2020-03-19
  Rapporter

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72