Förstå framtiden först

Cykeltrafik

Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem

Idag görs en stor andel korta resor med bil – resor som skulle kunna göras med cykel. För det krävs dock en planering och utformning av våra städer, kommuner och regioner som gynnar cyklingen. Det kan vi på Trivector hjälpa till med.

cyklister med hjälm

Vi på Trivector har en unikt bred och djup kunskap inom cykel och arbetar med allt från cykelturism, snabbcykelvägar, lånecyklar, cykelparkering och cyklisters säkerhet. Vi kan hjälpa till med allt från övergripande strategisk nivå till att ta fram utformningsförslag. Några exempel på vad vi kan hjälpa er med är:

  • Cykelplaner & cykelstrategier
  • Ta fram förslag på hur man ska utforma och underhålla infrastrukturen för en attraktiv och säker cykling
  • Föreslå rätt kombination av ”mjuka” och ”hårda” åtgärder
  • Mäta, följa upp och utvärdera arbetet, såväl mängd och kvalitet

Bypad-revisioner utvärderar cykelarbetet

Bypad står för Bicycle Policy Audit. Bypad är ett sätt att komma igång och förbättra sitt arbete med cykel. Den ger svar på hur cykelplaneringen fungerar idag, styrkor och svagheter, samt vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att förbättra cykelarbetet. Trivector har guidat flera kommuner i Sverige genom denna metod. Metoden kan användas för både kommuner och regioner. Läs mer om Cykelrevision med Bypad.

Cykeluppdrag som vi medverkat i

Ladda gärna ner våra produktblad "planering och utformning för en ökad cykeltrafik" och "Cykelgarage vid knutpunkter för kollektivtrafik".

Kontakta oss

Kontakta gärna någon av våra cykelexperter: