Cykeltrafik

  Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem

  Idag görs en stor andel korta resor med bil – resor som skulle kunna göras med cykel. För det krävs dock en planering och utformning av våra städer, kommuner och regioner som gynnar cyklingen. Det kan vi på Trivector hjälpa till med.

   

   

  Vi på Trivector har en unikt bred och djup kunskap inom cykel och arbetar med allt från cykelturism, snabbcykelvägar, lånecyklar, cykelparkering och cyklisters säkerhet. Vi kan hjälpa till med allt från övergripande strategisk nivå till att ta fram utformningsförslag. Några exempel på vad vi kan hjälpa er med är:

  • Cykelplaner & cykelstrategier
  • Ta fram förslag på hur man ska utforma och underhålla infrastrukturen för en attraktiv och säker cykling
  • Föreslå rätt kombination av ”mjuka” och ”hårda” åtgärder
  • Mäta, följa upp och utvärdera arbetet, såväl mängd och kvalitet

  Bypad-revisioner utvärderar cykelarbetet

  Bypad står för Bicycle Policy Audit. Bypad är ett sätt att komma igång och förbättra sitt arbete med cykel. Den ger svar på hur cykelplaneringen fungerar idag, styrkor och svagheter, samt vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att förbättra cykelarbetet. Trivector har guidat flera kommuner i Sverige genom denna metod. Metoden kan användas för både kommuner och regioner. Läs mer om Cykelrevision med Bypad.

  Cykeluppdrag som vi medverkat i

  Ladda gärna ner våra produktblad ”planering och utformning för en ökad cykeltrafik” och ”Cykelgarage vid knutpunkter för kollektivtrafik”.

  Referenser

  pdf

  Dimensionering och utformning av väntytor för cyklister vid signal

  Utformningen och dimensioneringen av de ytor som är avsedda för cyklisterna att stå och vänta på blir med ökade flöden viktigare att utforma rätt. Både för att göra minska olyckor och incidenter men också för att det är en viktig del av cykelresans komfort och framkomlighet.

  2019-10-17
  Rapporter

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra cykelexperter: