Förstå framtiden först

Gångtrafik

Gångtrafik behöver prioriteras i en attraktiv stad

Gåendet blir en alltmer prioriterad fråga i planeringen – både som färdsätt och som en viktig aktivitet i en hållbar stad. Ny forskning visar hur gångtrafiken kan främjas och hur ökat gående kan bidra till att göra staden mer attraktiv, förbättra folkhälsan och öka invånarnas livskvalitet.  

fotgängare

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med gångtrafik och vi driver ett flertal forskningsprojekt om hur vi får fler att gå och vilka effekter det får. Vi har också beprövade metoder och kan hjälpa er med allt från övergripande strategisk nivå till  ”kantstensnivå". Några exempel:

  • Gångtrafikplaner – som utifrån en gemensam målbild visar strategi och åtgärder för ert arbete med gångtrafik  
  • Fotgängarsimuleringar med hjälp av mikrosimuleringsverktyget VISSIM
  • Gångtrafikräkningar
  • Kvalitetsundersökningar som visar hur nöjda fotgängarna är och vad de tycker är viktigt i gångnätet
  • Aktiv mobilitet – hur staden kan stimulera till fysisk aktivitet genom att bland annat skapa en gångvänlig stad

Läs mer om gångtrafik

Trafikverkets vägledning för gångplanering är resultatet av ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket där Trivector deltagit tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (projektledare), Tyréns, Vectura och SLU.

Forskningsprojektet PASTA, www.pastaproject.eu

Kontakta oss

Kontakta gärna någon av våra experter: