Gångtrafik

  Gångtrafik behöver prioriteras i en attraktiv stad

  Gåendet blir en alltmer prioriterad fråga i planeringen – både som färdsätt och som en viktig aktivitet i en hållbar stad. Ny forskning visar hur vi kan främja gångtrafiken och hur ökat gående kan bidra till att göra staden mer attraktiv. Ökat gående kan också förbättra folkhälsan och öka invånarnas livskvalitet.

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med gångtrafik och vi driver ett flertal forskningsprojekt om hur vi får fler att gå och vilka effekter det får. Med beprövade metoder kan vi hjälpa er med allt från övergripande strategisk nivå till  ”kantstensnivå”. Här är några exempel:

  • Gångtrafikplaner
  • Nätverksanalyser med Space Syntax
  • Fotgängarsimuleringar med hjälp av mikrosimuleringsverktyget VISSIM
  • Gångtrafikräkningar
  • Åtgärder för ökad rörelserikedom
  • Sommargågator
  • Kvalitetsundersökningar som visar hur nöjda fotgängarna är och vad de tycker är viktigt i gångnätet
  • Aktiv mobilitet– hur staden kan stimulera till fysisk aktivitet genom att bland annat skapa en gångvänlig stad

  Gångtrafikplaner

  En gångtrafikplan stöttar kommunen i arbetet för en ökad gångtrafik. I en gångtrafikplan kan viktiga insatsområden och gångtrafikåtgärder identifieras för att skapa mer attraktiva, trygga, säkra och tillgängliga gångtrafikmiljöer. En gångtrafikplan kan även syfta till att sätta fokus på gångtrafikanter i planeringen genom ökad förståelse och genom att identifiera förbättringsområden i arbetet med att öka gångtrafiken. Vi hjälper gärna till. Vi har bl a bidragit som expertstöd i framtagandet av gångplan för Huddinge kommun och Gång- och cykelanalys av Sundbybergs nya stadskärna.

  Nätverksanalys med Space Syntax

  För att studera tillgängligheten i ett nätverk, t ex för de som går inom en stadsdel, kan Space Syntax användas.

  Network integration beräknar hur integrerade eller separerade olika länkar i ett nätverk är. Nivån av integration är en indikation på hur sannolikt det är att människor vistas där.

  Network betweenness beräknar hur ofta en länk är del av den kortaste vägen mellan två punkter i nätet och mäter därmed nivån av flödesrörelser som kan förväntas på länkarna.

  Network integration - studie av gångtrafik

  Network beteenness - studie av gångtrafik

  Rörelserikt vardagsliv – nytt planeringsverktyg

  Trivector har i samarbete med White Arkitekter tagit fram ett planeringsverktyg för stödjande fysiska livsmiljöer. Planeringsverktyget syftar till att främja ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering. Det har tagits fram på uppdrag av Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08).

  Sommargågator – från test till permanent omställning

  Det har blivit alltmer populärt bland många kommuner, stora som små, att under sommaren disponera om utrymmet på utvalda gator i staden till förmån för upplevelser, vistelse och mer plats för oskyddade trafikanter. Vi hjälper kommuner med att utveckla koncept för sommargågator och andra tillfälliga etableringar och bidra med lärdomar från tidigare projekt. Lyssna gärna på vårt webbinarium om sommargågator.

  Rörelserikt vardagsliv - nytt planeringsverktyg

  Läs mer om gångtrafik

  Trafikverkets vägledning för gångplanering är resultatet av ett forskningsprojekt som Trafikverket finansierat. Trivector har deltagit i projektet tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (projektledare), Tyréns, Vectura och SLU.

  Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik – Skriften är en sammanfattning av forsknings– och utvecklingsprojektet Mått och mätmetodik för uppföljning av gång– respektive cykeltrafik, som genom­förts av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Trivector Traffic och Vectura.

  Forskningsprojektet PASTA, www.pastaproject.eu

   

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter:

  Sara Malm

  Konsult hållbara transporter

  sara.malm@trivector.se

  010-456 56 71

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08