Godstransporter och citylogistik

  Godstransporternas roll i staden

  Godstransporter har länge varit bortglömt inom stadsplaneringen. Trots detta är väl fungerande godstrafik helt avgörande för en stads funktion. Godstrafikprogram, miljözoner, upphandling, gröna affärsmodeller och kompetenshöjande utbildning är sätt för kommuner och andra aktörer att proaktivt förbättra godstransporternas miljö- och hållbarhetsprestanda.

  Ta hjälp av expertis i din godstransportplanering

  Kombinationen av stort kunnande kring både den kommunala planeringsprocessen och planering för godstrafik är ett signum för oss på Trivector. Vi kan bland annat ge konsultstöd inom:

  • Godstrafikprogram och strategier för hållbara och miljöanpassade godstransporter i staden
  • Samordnade varutransporter och citylogistik
  • Tillämpning av SAMSAS som stödjer kommuner i etablering av kommersiell samlastningsterminal
  • Logistiklösningar på företagsområden och effekter av olika transportsätt och färdvägar
  • Planering och utformning av bra godstransportlösningar i detaljplane- och bygglovsskeden
  • Affärsmodeller och transportupplägg i gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet. För mer information, läs gärna om erfarenheterna från EU-projektet SMARTSET.
  • Forskningsprojekt inom godsområdet. Vi har tidigare till exempel studerat effekter av en ökad e-handel och utvärdering av citylogistikprojekt.

  Gå en kurs om godstransporter

  Vår kurs Godstransporter i stadsplaneringen ger en ökad förståelse för godstransporternas roll i staden. Ges såväl som öppen kurs eller skräddarsydd utifrån din organisations behov.

  Kontakta oss

  Hannes Englesson

  Fokusområde godstransporter

  hannes.englesson@trivector.se

  010-456 56 21