Mobilitetshubbar och bilfritt boende

  Mobilitetshubbar och bilfritt boende

  Genom att utveckla mobilitetshubbar eller mobilitetshus kan antalet bilar per hushåll, liksom behovet av parkering i ett kvarter eller en stadsdel reduceras. En mobilitetshubb är en fysisk plats som ger tillgång till olika delade mobilitetstjänster och som förenklar det intermodala resande. Rätt utformat kan mobilitetstjänsterna både minska behovet och skälen till att äga egen bil, både i fastigheten och i stadsdelen.MObilitetsthubb_MoBo, TIP, Studio Suberb

  Bilden visar en mobilitetshubb framtagen inom ramen för Mo-Bo av TIP och Studio Superb.

  Mobilitetshubbar och dess mobilitetstjänster kan ge sociala, ekologiska och ekonomiska nyttor:

  • Minskade utsläpp genom minskad bilanvändning och genom minskad klimatbelastning under byggskedet till följd av reducerat garagebehov.
  • Lägre boendepriser när kostnader för byggnation av parkeringsplatser kan minskas.
  • Minskade byggkostnader och reducerad biarea.
  • Grönare bostadsgårdar som ej är underbyggda av garage, vilket ger bättre ekosystemtjänster och lokal dagvattenhantering
  • Öka tillgänglighet genom bred mix av mobilitetstjänster istället för endast privat bil
  • Förbättrar tillgängligheten till och synliggör mobilitetstjänster.

  Vi kan hjälpa till att utveckla koncept och mobilitetstjänster för mobilitetshubbar, mobilitetshus och bilfritt boende i anslutning till fastigheten/grannskapet, på kvartersnivå, i anslutning till kollektivtrafiken eller i form av en öppen mobilitetshubb.

  Bilfritt boende – mobilitetshus

  Vi har erfarenhet av att utveckla koncept för bilfritt boende, både kopplat till nybyggnation och utveckling av befintligt bostadsbestånd. Exempel på projekt där vi bidragit är:

  Genom EC2B kan vi även erbjuda en komplett och hållbar mobilitetstjänst för utveckling av fastigheter mobilitetstjänster. EC2B innehåller: attraktiva paket med mobilitetstjänster, individuell rådgivning till de boende eller anställda och ett användarcommunity där du får råd och tips, och t ex kan planera samåkning. EC2B fungerar också för kontor och arbetsplatser som vill erbjuda hyresgäster och anställda en hållbar mobilitetstjänst.

  Mobilitetshus skiss

  Mobilitetshubbar på kvarters- eller stadsdelsnivå

  Vi har erfarenhet av att utveckla koncept för kvarters- och stadsdelsnivå. Exempel på projekt där vi bidragit är:

  Mobilitetshubb skiss

  Mer information

  Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

  Läs också om hur du bygger en riktigt bra mobilitetshub.

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72

  Sara Boije af Gennäs

  Sara Boije af Gennäs

  Konsult hållbara transporter

  sara.boije@trivector.se

  010-456 56 49

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadsansvarig Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09

  Lennart Persson

  Kontorschef Göteborg

  lennart.persson@trivector.se

  010-456 56 03