Mobilitetshubbar och bilfritt boende

  Mobilitetshubbar och bilfritt boende

  Genom att utveckla mobilitetshubbar eller mobilitetshus kan antalet bilar per hushåll, liksom behovet av parkering i ett kvarter eller en stadsdel reduceras. En mobilitetshubb är en fysisk plats som ger tillgång till olika delade mobilitetstjänster och som förenklar det intermodala resande. Rätt utformat kan mobilitetstjänsterna både minska behovet och skälen till att äga egen bil, både i fastigheten och i stadsdelen.MObilitetsthubb_MoBo, TIP, Studio Suberb

  Bilden visar en mobilitetshubb framtagen inom ramen för Mo-Bo av TIP och Studio Superb.

  Mobilitetshubbar och dess mobilitetstjänster kan ge sociala, ekologiska och ekonomiska nyttor:

  • Minskade utsläpp genom minskad bilanvändning och genom minskad klimatbelastning under byggskedet till följd av reducerat garagebehov.
  • Lägre boendepriser när kostnader för byggnation av parkeringsplatser kan minskas.
  • Minskade byggkostnader och reducerad biarea.
  • Grönare bostadsgårdar som ej är underbyggda av garage, vilket ger bättre ekosystemtjänster och lokal dagvattenhantering
  • Öka tillgänglighet genom bred mix av mobilitetstjänster istället för endast privat bil
  • Förbättrar tillgängligheten till och synliggör mobilitetstjänster.

  Vi kan hjälpa till att utveckla koncept och mobilitetstjänster för mobilitetshubbar, mobilitetshus och bilfritt boende i anslutning till fastigheten/grannskapet, på kvartersnivå, i anslutning till kollektivtrafiken eller i form av en öppen mobilitetshubb.

  Bilfritt boende – mobilitetshus

  Trivector har erfarenhet av att utveckla koncept för bilfritt boende, både kopplat till nybyggnation och utveckling av befintligt bostadsbestånd. Exempel på projekt där Trivector bidragit är:

  Genom EC2B kan vi även erbjuda en komplett och hållbar mobilitetstjänst för utveckling av fastigheter mobilitetstjänster. EC2B innehåller: attraktiva paket med mobilitetstjänster, individuell rådgivning till de boende eller anställda och ett användarcommunity där du får råd och tips, och t ex kan planera samåkning. EC2B fungerar också för kontor och arbetsplatser som vill erbjuda hyresgäster och anställda en hållbar mobilitetstjänst.

  Mobilitetshus skiss

  Mobilitetshubbar på kvarters- eller stadsdelsnivå

  Trivector har erfarenhet av att utveckla koncept för kvarters- och stadsdelsnivå. Exempel på projekt där Trivector bidragit är:

  Erbjudande: Internationell kunskapsöversikt för mobilitetshubbar

  Vi har gjort en internationell kunskapsöversikt om mobilitetshubbar, och nu är en rykande färsk rapport med många intressanta resultat klar. Vill din organisation också ta del av den?

  Rapporten på drygt 30 sidor ger en kärnfull beskrivning av fem olika exempel i Europa. Vart och ett av dessa beskriver ingående funktioner och tjänster, lokalisering, utformning och marknadsföring/varumärke, affärsmodell, digital infrastruktur, samverkansmodeller mellan medverkande parter samt framgångsfaktorer. Det ingår också en sammanfattande analys med rekommendationer till såväl privata som offentliga aktörer.

  Rapportens kapitel:

  1. Inledning
  2. Mobilitetshubbar – olika koncept och skalor
  3. Översikt studerade mobilitetshubbar
  4. Bergen
  5. Dresden
  6. München
  7. Offenburg
  8. Wien
  9. Slutsatser och lärdomar

  Rapporten (pdf) beställer du enklast genom att kontakta Christian Fredricsson, 010-456 56 81. Pris: 30.000 SEK exkl moms.

  Mer information

  Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

  Läs också om hur du bygger en riktigt bra mobilitetshub.

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72