Mobilitetshubbar och bilfritt boende

  Mobilitetshubbar och bilfritt boende

  Genom att utveckla mobilitetshubbar eller mobilitetshus kan antalet bilar per hushåll, liksom behovet av parkering i ett kvarter eller en stadsdel reduceras. En mobilitetshubb är en fysisk plats som ger tillgång till olika delade mobilitetstjänster och som förenklar det intermodala resande. Rätt utformat kan mobilitetstjänsterna både minska behovet och skälen till att äga egen bil, både i fastigheten och i stadsdelen.MObilitetsthubb_MoBo, TIP, Studio Suberb

  Bilden visar en mobilitetshubb framtagen inom ramen för Mo-Bo av TIP och Studio Superb.

  Mobilitetshubbar och dess mobilitetstjänster kan ge sociala, ekologiska och ekonomiska nyttor:

  • Minskade utsläpp genom minskad bilanvändning och genom minskad klimatbelastning under byggskedet till följd av reducerat garagebehov.
  • Lägre boendepriser när kostnader för byggnation av parkeringsplatser kan minskas.
  • Minskade byggkostnader och reducerad biarea.
  • Grönare bostadsgårdar som ej är underbyggda av garage, vilket ger bättre ekosystemtjänster och lokal dagvattenhantering
  • Öka tillgänglighet genom bred mix av mobilitetstjänster istället för endast privat bil
  • Förbättrar tillgängligheten till och synliggör mobilitetstjänster.

  Vi kan hjälpa till att utveckla koncept och mobilitetstjänster för mobilitetshubbar, mobilitetshus och bilfritt boende i anslutning till fastigheten/grannskapet, på kvartersnivå, i anslutning till kollektivtrafiken eller i form av en öppen mobilitetshubb.

  Bilfritt boende – mobilitetshus

  Trivector har erfarenhet av att utveckla koncept för bilfritt boende, både kopplat till nybyggnation och utveckling av befintligt bostadsbestånd. Exempel på projekt där Trivector bidragit är:

  Genom EC2B kan vi även erbjuda en komplett och hållbar mobilitetstjänst för utveckling av fastigheter mobilitetstjänster. EC2B innehåller: attraktiva paket med mobilitetstjänster, individuell rådgivning till de boende eller anställda och ett användarcommunity där du får råd och tips, och t ex kan planera samåkning. EC2B fungerar också för kontor och arbetsplatser som vill erbjuda hyresgäster och anställda en hållbar mobilitetstjänst.

  Mobilitetshus skiss

  Mobilitetshubbar på kvarters- eller stadsdelsnivå

  Trivector har erfarenhet av att utveckla koncept för kvarters- och stadsdelsnivå. Exempel på projekt där Trivector bidragit är:

  Erbjudande: Internationell kunskapsöversikt för mobilitetshubbar

  Behöver du och din organisation lära er mer om området mobilitetshubbar? Arbetar ni med att ta mobilitetshubbar från idé till verklighet? Vill du fördjupa dina kunskaper kring nyckelfaktorer för välfungerande hubbar och framgångskoncept från internationella projekt?

  Vi erbjuder nu dig och din organisation att få ta del av en internationell kunskapsöversikt kring mobilitetshubbar.

  Innehållet i studien omfattar fyra områden:

  1. Olika koncept för utveckling av mobilitetshubbar – en beskrivning över vilka generella typer av mobilitetshubbar som finns idag, vilka som kan etableras i olika lägen (skala, utbud etc), och dess för- och nackdelar.

  2. En internationell utblick – sammanställning av 5–6 europiska och nordiska mobilitetshubbar. För respektive hubb studeras följande aspekter:

  • Funktioner och tjänster (mobilitet, leveranser, information, avfallshantering)
  • Lokalisering, utformning och marknadsföring/varumärke
  • Affärsmodell
  • Digital infrastruktur
  • Samverkansmodeller mellan medverkande parter (kommun, fastighetsaktör, mobilitetstjänster, teknikleverantör etc.)
  • Framgångsfaktorer och de viktigaste lärdomarna

  3. Analys och sammanställning av generella lärdomar från genomförda projekt.

  4. Rekommendationer: Vad ska olika aktörer tänka på vid etablering av mobilitetshubbar. Principer för en välfungerande mobilitetshubb.

  Kostnad och villkor

  Projektet kommer genomföras som ett crowdfunding-projekt. För en avgift på 30.000 SEK exkl moms får deltagande organisationer ta del av hela studien, inklusive det samlade resultatet.

  Det här ingår:

  • Ett inledande digitalt informationsmöte inför studien och uppstarten av informationsinsamlingen.
  • Rapport där slutresultaten presenteras.
  • Resultaten av studien presenteras på en exklusiv digital workshop. I samband med workshopen ges möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte med experterna från Trivector som utfört studien och övriga deltagande organisationer.

  Genomförandet förutsätter att vi får tillräckligt många deltagande organisationer till studien. Innan vi startar kommer ert deltagande behöva bekräftas i en beställning. Vi planerar att genomföra studien under december 2020-mars 2021.

  Är erbjudandet intressant för dig och din organisation?

  Välkommen att höra av dig till oss!
  Christian Fredricsson, 010-456 56 81
  Sara Boije af Gennäs, 010-456 56 49

  Mer information

  Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

  Läs också om hur du bygger en riktigt bra mobilitetshub.

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72

  Christian Fredricsson

  Konsult hållbara transporter

  christian.fredricsson@trivector.se

  010-456 56 81