Mobilitetsprogram och mobilitetskoncept

  Mobilitetsprogram och mobilitetskoncept

  Det är i många fall städerna och byggaktörerna som leder omställningsarbetet. Flera nya stadsdelar vill ligga i framkant av utvecklingen, lyfta fram innovation och framtidssäkra lösningar för bland annat mobiliteten och transporterna.

  Mobilitetsprogram och mobilitetskoncept

  Idén med mobilitetsprogrammet eller ett mobilitetskoncept är att ta ett större och samlat grepp kring mobiliteten i en fastighet, kvarter eller stadsdel. Det kan tas fram av en enskild byggaktör eller gemensamt av flera byggaktörer. Vi deltar i flera av landets ledande stadsutvecklingsprojekt där vi hjälper till att ta fram mobilitetsprogram och mobilitetskoncept för framtidens mobilitetslösningar.

  Nedan visas några exempel och projekt vi deltar eller deltagit i:

  Mobilitetsutredningar i nytt eller befintligt bestånd

  Mobilitet och parkering blir en allt viktigare frågeställning för fastighetsägare och bostadsutvecklare. I takt med att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning skapas en ökad efterfrågan från kunder avseende hållbar mobilitet. Detta gäller särskilt i anslutning till bostaden då den är utgångspunkt för de flesta resor. Att som fastighetsägare eller bostadsutvecklare kunna erbjuda en attraktiv samlad mobilitet i anslutning till fastigheten kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel.

  Genom ett aktivt arbete med mobilitet och parkering i befintligt bostadsbestånd finns ofta möjligheter att frigöra markyta som idag används för bilparkering till andra ändamål, exempelvis för olika typer av mobilitetstjänster, bostäder, grönytor eller gemensamhetsytor.

  Med hjälp av en metodisk datainsamling och analys utreder vi nuvarande situation för en bostadsfastighet eller ett bostadsområde avseende mobilitet och tillgänglighet och utifrån resultaten beskriver vilka åtgärder ni kan vidta för att uppnå en önskad förändring.

  Mobilitetsutredningar används idag främst vid planering av nybyggnation i de kommuner som erbjuder en flexibilitet i parkeringstal mot att olika mobilitetsåtgärder genomförs som komplement. Vi kan även hjälpa till med mobilitetsutredningar för befintliga fastigheter eller områden. En sådan utredning genomförs med liknande utgångspunkt, men där mer fokus läggs på att förändra befintlig miljö och skapa attraktiva erbjudanden för befintliga hyresgäster.

  Gröna resplaner

  En grön resplan, hållbar resplan eller mobilitetsplan som det ibland kallas, är en handlingsplan för mer hållbara och effektiva resor och transporter för en fastighet eller för ett område. De är ofta kopplade till det mobilitetsprogram eller den mobilitetsstrategi som tagits fram för ett område eller en stadsdel.

  Vi kan hjälpa till att ta fram gröna resplaner för enskilda fastigheter eller planområden. I resplanen kan vi exempelvis skatta trafikalstringen som genereras av kvarteret, ge förslag på mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster som behövs för att nå önskvärda mål och effekter, bedöma hur kommunens parkeringstal bör tillämpas samt framtagande av plan för genomförande, uppföljning och utvärdering.

  Kontakta oss

  Vill du veta mer, hör gärna av dig till:

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadschef Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09