Förstå framtiden först

Trafikplaner och utredning

En trafikplan får saker att hända

En trafikplan visar hur era strategier faktiskt ska fungera i praktiken. I planen illustreras vilka åtgärder som behöver genomföras, i vilket skede och till vilken kostnad.

Trafikplanering illustration

För att strategier inte ska hamna på bokhyllan behöver teorier och tankar omsättas i åtgärder som faktiskt påverkar i praktiken. En välarbetad trafikplan går på djupet och beskriver vad som behöver göras och till vilken kostnad. Detta gör det möjligt att prioritera behovet och skapa en önskvärd förändring.

Trafikplanearbetet börjar med att se hur trafiken fungerar idag

Transportsystemet måste kunna användas av alla och bidra till stadens utveckling. Därför utgår vårt arbete med trafikplanering från människans och stadens behov. Detta innebär att vi startar trafikplanearbetet med att analysera vilka förutsättningar som finns att gå, cykla, åka kollektivt och bil. Därefter stämmer vi av dagens situation mot era målsättningar kopplat till resande och stadsutveckling. Vilka åtgärder som blir aktuella för er beror på hur stort gapet är, det vill säga hur långt ifrån era mål ni står idag.

Ingående delar i en trafikplan

En trafikplan kan omfatta samtliga eller enstaka delar nedan:

  • Marknadsanalys
  • Beräkning av trafikalstring och parkeringstal
  • SWOT-analyser och utvecklingsscenarier
  • Trafikflödesberäkningar och kapacitetsstudier
  • Handlingsplan med åtgärder och riktlinjer
  • Utformning och gestaltning
  • Uppföljningsplan

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till