Förstå framtiden först

Utformning och visualisering

Genomtänkt utformning av trafikmiljöer är grunden för en hållbar stadsutveckling

Trafik utgör en betydande del av våra städer. En smart och genomtänkt gestaltning av infrastrukturen med tillhörande gaturum är därför en nyckel för att skapa en attraktiv stad där människor vill leva, vistas och verka. 

Utformning och visualisering av stadsmiljö

Hur miljön vi lever i ser ut och fungerar har en betydande inverkan på våra liv och utformning och gestaltning av trafikmiljöer är viktiga verktyg för att möta framtida krav och hållbarhetsaspekter. Vi kan hjälpa till med att skapa miljöer som bidrar till ett hållbart transportsystem.

Ett angreppssätt för att möta hållbarhetsutmaningarna

Genom en avvägning mellan funktion och form kan gaturummens kvalitet öka. Inom området hållbara transporter kan utformningen bidra till att:

  • Främja och uppmuntra fler att cykla eller gå
  • Effektivisera markanvändning för infrastruktur utan att kompromissa med kvalitet och vistelsevärden

Fler tjänster vi kan hjälpa till med:

  • Gatusektioner
  • Planskisser
  • Förprojektering
  • Körspårsutredning
  • Layout

Visualiseringar och illustrationer som kommunikationsverktyg

För att på ett tydligt och illustrativt sätt visa hur utformningslösningar kan fungera i den fysiska miljön tar vi gärna fram visualiseringar/fotomontage för utvalda platser. Illustrationer, visualiseringar och fotomontage är ett effektivt verktyg för att konkret visa hur en attraktiv stad med hållbara transporter kan se ut. Det kan kommunicera och visa värden i stadsmiljön som en förändring mot hållbara transporter orsakar. Vi har god erfarenhet av att ta fram kommunikativa visualiseringar och illustrationer och använder främst Adobes programvaror i arbetet.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör av dig till: