Utformning och visualisering

  Genomtänkt utformning av trafikmiljöer är grunden för en hållbar stadsutveckling

  Trafik utgör en betydande del av våra städer. En smart och genomtänkt gestaltning av infrastrukturen med tillhörande gaturum är därför en nyckel för att skapa en attraktiv stad där människor vill leva, vistas och verka.

  Utformning och gestaltning av trafikmiljöer är viktiga verktyg för att möta framtida krav och hållbarhetsutmaningar. Vi kan hjälpa till att skapa miljöer som bidrar till ett hållbart transportsystem. Genom en avvägning mellan funktion och form kan gaturummens kvalitet öka. Inom området hållbara transporter kan utformningen bidra till att främja och uppmuntra fler att cykla eller gå samt effektivisera markanvändning för infrastruktur utan att kompromissa med kvalitet och vistelsevärden. Vi hjälper gärna till med:

  • Gatusektioner
  • Planskisser
  • Förprojektering
  • Enklare visualiseringar/fotomontage

  Exempel på gestaltning och utformning vi har arbetat med:

  • Utformning av korsningar och gatusektion för omvandling av väg 503 genom Umeå
  • Förslag för gatusektioner i staden Galle, SriLanka
  • Handboken ”Riktlinjer för cykelinfrastrukturen i Jönköpings kommun”
  • Idéer för en sammanhållen gestaltning av regionala cykelstråk, Region Stockholm
  • Utformning av provisorisk bussterminal under byggtid, Växjö Resecentrum

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Hör av dig till:

  Niklas Tengheden

  Konsult hållbara transporter

  niklas.tengheden@trivector.se

  010-456 56 37