Förstå framtiden först

Personalens resor

Uppmuntra personalen till hållbara pendlingsresor och tjänsteresor

Insatser som stimulerar och uppmuntrar dina medarbetare till hållbara pendlingsresor och tjänsteresor gör din verksamhet attraktiv för medarbetare och möjliggör etablering i centralt läge i staden

Pendla till jobbet med cykel eller buss.

En inledande resvaneundersökning visar hur dina medarbetare reser till arbetet. Detta lägger grunden för det fortsatta arbetet. Är du mer intresserad av verksamhetens tjänsteresor börjar du med att kartlägga omfattningen av tjänsteresorna och kostnaderna för dessa. I båda fallen samlas åtgärderna med fördel i en grön resplan.

Intern klimatkompensation eller klimatväxling

Genom införande av en intern klimatkompensation får du dubbla vinster. Genom att sätta en avgift på de färdmedel du önskar styra från får du resurser för insatser för de färdmedel du önskar styra mot. Ett exempel är klimatavgift på tjänsteresor med flyg där avgiften används för att förbättra möjligheterna till webbmöte.

Vi hjälper dig med kartläggning, stöd och genomförande

Vi kan hjälpa dig med t ex:

  • genomförande av resvaneundersökning bland dina medarbetare
  • kartläggning av omfattningen på era tjänsteresor
  • stöd i framtagande av mötes- och resepolicy
  • framtagande av grön resplan
  • framtagandet klimatväxlingsmodell

Läs mer

Kontakta oss