Personalens resor

  Uppmuntra medarbetarna till hållbara pendlings- och tjänsteresor

  Insatser som stimulerar och uppmuntrar dina medarbetare till hållbara pendlingsresor och tjänsteresor gör din verksamhet attraktiv för medarbetare och möjliggör etablering i centralt läge i staden.

  Att komma igång med hållbara resor

  En inledande resvaneundersökning visar hur dina medarbetare reser till arbetet, intresse för olika åtgärder och potential till förändring. En kartläggning av tjänsteresandet görs främst via uttag från administrativa system och visar omfattning, kostnader och förändringspotential. Detta lägger grunden för det fortsatta arbetet.

  Grön resplan

  Med kartläggningen av resandet och verksamhetens målsättning avseende resande som grund kan åtgärderna med fördel samlas i en grön resplan.

  Intern klimatkompensation eller klimatväxling

  Genom införande av en intern klimatkompensation får du dubbla vinster. Genom att sätta en avgift på de färdmedel du önskar styra från får du resurser för insatser för de färdmedel du önskar styra mot. Ett exempel är klimatavgift på tjänsteresor med flyg där avgiften används för att förbättra möjligheterna till webbmöte.

  Vi hjälper dig med kartläggning, stöd och genomförande

  Vi kan hjälpa dig med t ex:

  • genomförande av resvaneundersökning bland dina medarbetare
  • kartläggning av omfattningen på era tjänsteresor
  • stöd i framtagande av mötes- och resepolicy
  • framtagande av grön resplan
  • framtagande av klimatväxlingsmodell

  Läs mer

  Kontakta oss

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Affärsområdesansvarig Verksamheters transporter

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07

  Nina Hvitlock

  Konsult hållbara transporter, utbildningsansvarig

  nina.hvitlock@trivector.se

  010-456 56 20