Effektivare fordonshantering

  Effektivare fordonshantering och fordonsanvändning

  Har din verksamhet många bilar? Då har du sannolikt mycket att vinna på att effektivisera bilhanteringen – det vill säga hantering och val av tjänstebilar, verksamhetsbilar, hyrbilar och privatägda bilar.

  Effektiviseringspotential kan identifieras genom att studera fordonsflottans storlek, kostnad, samt användningsgrad och sammansättning av olika fordonstyper. Vi hjälper er att hitta betydligt effektivare lösningar och att optimera er fordonsflotta med hänsyn till resursanvändning, ekonomi, klimat/miljö, arbetsmiljö och ett effektivare markutnyttjande. Vår omfattande erfarenhet av arbete med verksamheters transporter gör att vi sätter fordonsflottans betydelse och användning i ett större sammanhang – vi beaktar mobilitetsfrågorna i sin helhet och strävar efter kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till måluppfyllnad på flera plan.

  Vi har väl utarbetade koncept för effektivare fordonshantering och tjänstebilpool. Beroende på vilka frågeställningar du har kan vi hjälpa dig med exempelvis:

  • Förstudier som visar på nuläge, möjligheter och potential till vinster
  • Genomförandestrategier som visar på organisation, storlek och sammansättning av fordonsflottan, lokalisering av bilar etcetera
  • Verkningsfulla systemstöd – bland annat bokningssystem, elektroniska körjournaler och ISA
  • Incitament för effektivisering – framtagande av beslutsunderlag
  • Utvärdering av effekter

  Exempel på verksamheter som har gett oss förtroendet att utreda effektivare bilhantering:
  Region Jämtland Härjedalen, Region Sörmland, Region Östergötland, Sjöbo kommun, Gävle kommun, Surahammars kommun, Kristianstad kommun, Malmö Stad, Västerås Stad, Umeå kommun, Arbetsförmedlingen och Hallstahammars kommun.

  Kontakta oss

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Affärsområdesansvarig Verksamheters transporter, Säljansvarig

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07

  Nina Hvitlock

  Konsult hållbara transporter, utbildningsansvarig

  nina.hvitlock@trivector.se

  010-456 56 20