Förstå framtiden först

Tjänstebilpool

Tjänstebilpool och effektivare bilhantering

Har din verksamhet många bilar? Då har du sannolikt mycket att vinna på att effektivisera bilhanteringen  – det vill säga hantering och val av tjänstebilar, verksamhetsbilar, hyrbilar och privatbilar.

Tjänstebilpool

Genom att studera typ av bilar, hantering av bilarna och användning av bilarna, kan du ofta hitta betydligt effektivare lösningar, till exempel genom en förändrad fordonsflotta, en mer effektiv hantering och/ eller en tjänstebilpool i intern eller extern regi.

Vinsterna ser du på flera områden: ekonomi, miljö, arbetsmiljö och ett effektivare markutnyttjande.

Vi har en omfattande erfarenhet från både förstudier och genomförandestrategier för en effektivare bilhantering, t ex i Kristianstad kommun, Malmö Stad, Västerås Stad, Umeå kommun och effektutvärderingar av bilpool för Arbetsförmedlingen och Hallstahammars kommun.

Färdiga koncept för bilhantering och tjänstebilpool

Vi har väl utarbetade koncept för effektivare bilhantering och tjänstebilpool och beroende på vilka frågeställningar du har kan vi hjälpa dig med t ex:

  • Förstudier som visar på nuläge, möjligheter och potential till vinster
  • Genomförandestrategier som visar på organisation, bokningssystem, lokalisering av bilar etc
  • Utvärdering av effekter

Läs mer om tjänstebilpooler

Ladda ner produktbladet Effektivare tjänsteresor med bilpool.  
Ny resepolicy och tjänstebilpool i Hallstahammars kommun
Presentation tjänstebilpool

Kontakta oss