Verksamhetsutveckling

  Vässa din verksamhet

  Vi hjälper er att skapa bestående konkurrensförmåga

  De flesta organisationer utsätts oavbrutet för både högre och helt ny krav. Den totala kravbilden är komplex och under ständig förändring. Verksamheter måste inte bara vara konkurrenskraftiga och effektiva. De måste också vara agila och hela tiden utvecklas. Det ställs krav på egenskaper som inte kan nås utan att man tar vara på varje medarbetares potential. Den organisation som i det läget förlitar sig på gårdagens lösningar tar en större risk än någonsin.

  Trivector LogiQ hjälper alla typer av organisationer inom både privat och offentlig sektor att skapa en bestående konkurrensförmåga. Vårt angreppssätt tar sin utgångspunkt i varje verksamhets kärna: det värde verksamheten skapar för kunden, inklusive de processer som leder dit. Vi hjälper organisationer att baserat på ett processynsätt rikta sin utveckling mot gällande målbilder, att utvecklas mot målen och att bedriva en effektiv och värdeskapande verksamhet. Våra konsulter anlitas dels som experter inom processområdet, dels som duktiga konsulter för att hjälpa er att lyckas med projektledning, verksamhetsanalys, förändringsledning eller implementation av nya arbetssätt och verktyg.

  Vi utgår från era processer

  Vår verksamhet baserades redan från början i det processparadigm som präglar nutidens ledning och utveckling av verksamheter. Våra konsulter kompromissar aldrig med processynsättet men vi har heller inga färdiga lösningar eller metodmässiga tvångströjor. Vi är tillräckligt trygga i vår kompetens för att kunna förenkla och anpassa oss efter vad våra kunder verkligen behöver.

  Nära samarbete med kunderna

  Uppdragen genomförs i nära samarbete med våra kunder. Tillsammans får vi det att hända, tillsammans får vi det att bestå och vidareutvecklas. Det är en utmaning att leverera projekt som ses som lyckade när de stängs, ännu bättre är det om projekt ses som lyckade ett år efter att de stängdes.

  Strukturell utveckling har ett begränsat värde om den inte går i hand med kulturell utveckling. Vårt engagemang för processer och bättre verksamheter är stort och vi sätter en ära i att sprida detta engagemang till våra kunder. Trivector LogiQ erbjuder en enklare, roligare väg till framtiden.

  Anders Ljungberg bloggar

  En blogg om verksamheters förmåga att skapa värde och utvecklas.

  Kontakta oss

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till? Kontakta oss.

  Anders Ljungberg

  Vd Trivector LogiQ, Styrelseordförande Trivectorgruppen

  anders.ljungberg@trivector.se

  010-456 57 81

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88