Engagera alla med ständiga förbättringar

  Engagera alla med ständiga förbättringar

  Låt ert arbete med ständiga förbättringar och ha sin utgångspunkt i potentialen hos era anställda.

  Varför jobba med ständiga förbättringar?

  Det finns en stor möjlighet att driva utvecklingen inom verksamheten till nya nivåer genom att lyfta fram kunskapen, engagemanget och potentialen hos alla anställda. Förbättringsidéer väntar på att få komma tillrätta. Inte sällan avvaktar verksamheten på att arbetstempot ska lugna ner sig. Det lugnar sällan ner sig, det finns ingen bättre tid att jobba med ständiga förbättringar än just idag.

  Styrkor och svagheter i en verksamhets förmågor finns till stor del i medarbetarna. Rätt tillämpning av ständiga förbättringar med hjälp av beprövade lean-metoder är utmärkta koncept för att engagera och stärka medarbetare och därigenom verksamheten.

  Vi hjälper er att frigöra kraften inom er organisation för att uppnå de resultat och krav som era kunder och era övriga intressenter förväntar sig.

  Frigör potentialen

  Resan med ständiga förbättringar är en läroprocess som förfinas och utvecklas över tiden. Med anpassad vägledning och metodutbildning hjälper vi er verksamhet i läroprocessen och säkerställer att era anställda växer tillsammans med er verksamhet. Till vårt grundkoncept hör att de medarbetare som befinner sig närmast problemen deltar och stimuleras i förbättringsarbetet och vi gör aldrig avkall på att kunden är i fokus.

  Vi tar alltid utgångspunkt i förutsättningarna i din verksamhet och anpassar strukturer och upplägg därefter.

  Kritiska framgångsfaktorer

  Verksamhetens ihärdighet – engagemang, uthållighet och drivkraft när det gäller ständiga förbättringar

  Målfokusering – att vara tydlig med varför förändring behövs och hur vi hjälper kunden genom ständiga förbättringar

  Rätt förbättringsmetodik med fokus på genomförande

  Vanliga tjänster

  Ständiga förbättringar
  Verksamhetsanpassad etablering av program för ständiga förbättringar

  Gapanalyser
  Status på förbättringsarbetet och hur väl det fungerar

  Värdeflödesanalys
  Kartläggning och analys av värdeflöden som grund till att förbättra flödeseffektivitet i varu- och tjänsteproducerande verksamheter

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan engagera medarbetarna med ständiga förbättringar.

  Max Lindholm

  Konsult verksamhetsutveckling

  max.lindholm@trivector.se

  010-456 57 95

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88