Förstå framtiden först

Engagera alla med ständiga förbättringar

Engagera alla med ständiga förbättringar

Låt ert arbete med ständiga förbättringar och ha sin utgångspunkt i potentialen hos era anställda.

Varför jobba med ständiga förbättringar?

Det finns en stor möjlighet att driva utvecklingen inom verksamheten till nya nivåer genom att lyfta fram kunskapen, engagemanget och potentialen hos alla anställda. Förbättringsidéer väntar på att få komma tillrätta. Inte sällan avvaktar verksamheten på att arbetstempot ska lugna ner sig. Det lugnar sällan ner sig, det finns ingen bättre tid att jobba med ständiga förbättringar än just idag.

Styrkor och svagheter i en verksamhets förmågor finns till stor del i medarbetarna. Rätt tillämpning av ständiga förbättringar med hjälp av beprövade lean-metoder är utmärkta koncept för att engagera och stärka medarbetare och därigenom verksamheten.

Vi hjälper er att frigöra kraften inom er organisation för att uppnå de resultat och krav som era kunder och era övriga intressenter förväntar sig.

Frigör potentialen

Resan med ständiga förbättringar är en läroprocess som förfinas och utvecklas över tiden. Med anpassad vägledning och metodutbildning hjälper vi er verksamhet i läroprocessen och säkerställer att era anställda växer tillsammans med er verksamhet. Till vårt grundkoncept hör att de medarbetare som befinner sig närmast problemen deltar och stimuleras i förbättringsarbetet och vi gör aldrig avkall på att kunden är i fokus.

Vi tar alltid utgångspunkt i förutsättningarna i din verksamhet och anpassar strukturer och upplägg därefter.

Kritiska framgångsfaktorer

Verksamhetens ihärdighet – engagemang, uthållighet och drivkraft när det gäller ständiga förbättringar

Målfokusering – att vara tydlig med varför förändring behövs och hur vi hjälper kunden genom ständiga förbättringar

Rätt förbättringsmetodik med fokus på genomförande

Vanliga tjänster

Ständiga förbättringar

Verksamhetsanpassad etablering av program för ständiga förbättringar

Gapanalyser

Status på förbättringsarbetet och hur väl det fungerar

Värdeflödesanalys

Kartläggning och analys av värdeflöden som grund till att förbättra flödeseffektivitet i varu- och tjänsteproducerande verksamheter

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan engagera medarbetarna med ständiga förbättringar.