Hållbar verksamhetsutveckling

  Hållbar verksamhetsutveckling

  Ett levande hållbarhetsarbete – när framgång är oberoende av eldsjälar

  Att bedriva en hållbar utveckling – från verksamhetsvision till operativ vardag

  Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Angreppssättet kan vara allt ifrån trevande och pliktskyldigt till strukturerat och ambitiöst. Men även då hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt finns risken att det sker vid sidan om kärnverksamheten och därmed får en begränsad påverkan i praktiken.

  Hållbarhet är affärskritiskt

  Hållbarhetsarbetet behöver ta utgångspunkt i kundens behov och verksamhetens påverkan i samhället. Men för att göra verklig skillnad behöver hållbarhetsarbetet integreras i ledningsarbetet och omsättas så att det får påverkan på den operativa vardagen. Att arbeta systematiskt och processbaserat med hållbarhet skapar värde för era kunder samtidigt som det minskar er negativa miljömässiga och sociala påverkan.

  Kritiska framgångsfaktorer

  Integrera i affärsmodellen – koppla hållbarhetsarbetet till verksamhetens affärsmodell/uppdrag

  Stödjande struktur – skapa roller, ledningssystem, processer och forum som stödjer hållbarhetsarbetet

  Fokus på det viktiga – det som gör skillnad på riktigt får inte nedprioriteras för att det är svårt

  Utifrån ert nuläge hjälper vi er verksamhet hela vägen från vision via strategi och verksamhetsplan till implementation och utbildning. Vi kan agera både projektledare och projektstöd och vi är vana föreläsare och att leda workshops. Antingen om du ansvarar för hållbar verksamhetsutveckling eller om du är hållbarhetschef så kan vi erbjuda coaching och utbildning för att du ska lyckas i din roll.

  Vanliga tjänster

  Skapa struktur

  En hållbar strategi och ett stödjande ledningssystem skapar förutsättningar för medarbetare att göra rätt

  Ledning

  En balans mellan pådrivande och motiverande styrmedel leder verksamheten i rätt riktning

  Engagemang

  Meningsskapande aktiviteter är roligare att utföra och ökar måluppfyllelse

  Inspiration

  Föreläsning eller halvdagsworkshop för ledningsgrupp eller styrelse

  Mognadsanalys

  Analys av verksamhetens påverkan och organisatoriska förutsättningar

  Utbildningar inom hållbar verksamhetsutveckling

  Är du ute efter kunskapsutveckling för att förbättra verksamhetens hållbarhetsarbete så erbjuder vi både verksamhetsanpassade utbildningar samt öppna utbildningstillfällen. Kontakta Christina Eliasson för mer information.

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa fungerande processer.

  Anders Ljungberg

  Vd Trivector LogiQ, Styrelseordförande Trivectorgruppen

  anders.ljungberg@trivector.se

  010-456 57 81