Förstå framtiden först

Processkartläggning

Processkartläggning

Workshop är en effektiv metod vid processkartläggning

För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. Görs detta på rätt sätt skapas dokumentation som verkligen används av medarbetarna och man undviker omfattande dokumentation som ligger och samlar damm. Tyvärr händer det ofta att processkartor och processdokumentation är för komplicerade och oanvändbara istället för att de tillför nytta och skapar samsyn av verksamheten.

Vad är processkartläggning?

Processkartläggning är ett praktiskt sätt att visualisera de arbetsflöden som finns för att tillfredsställa olika kundbehov i våra verksamheter. Rätt definierade och visualiserade kan processerna förmedla hur er verksamhet verkligen fungerar i sin helhet oberoende av funktionsgränser.  Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor kan du på ett lättförståeligt sätt förklara hur verksamhetens olika avdelningar skapar värde för kunden och hur avdelningarna är relaterade till varandra.  Processkartläggning kan göras på många olika sätt och det finns ingen standard för symboler. Dock finns det flera misstag och fällor som bör undvikas.

Varför ska man jobba med processkartläggning?

För att bättre styra och utveckla verksamheten som en helhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. När processerna blir synliga är det lättare för varje enskild medarbetare att se hur det egna arbetet passar in i en helhet, vilket är förutsättningarna för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten fungerar för att tillfredsställa olika kundbehov. Att ha en gemensam syn av verksamheten underlättar i sin tur samarbetet mellan enheter vilket kan leda till förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. När processkartorna aktivt används av får du engagerade medarbetare som drar åt samma håll.

Ett medvetet kundfokus är a och o för verksamhetens framgång. Att jobba med processkartläggning hjälper till att skapa förståelse för vad som skapar värde för dina kunder. Utifrån kundens behov och verksamhetens strategiska ambitioner kan du sen välja att fokusera dina resurser på det som är viktigt.  

Att ha sina processer visualiserade i kartor skapar en stabil grund för utveckling av verksamheten. Processkartorna ger en grund för mätning och analys av processerna som kan leda till förbättringar i form av t.ex. effektivare hanteringar, kortare ledtider, nöjdare kunder m.m.  Målet med processkartläggning bör dock aldrig vara processdokumentation utan processer som fungerar och verkligen används i verkligheten.

Vi hjälper er att kartlägga processer

Era behov och förutsättningar avgör hur vi tillsammans driver ert kartläggningsarbete. Vi kan jobba med er som projektledare och kartlägga era processer, leda workshops och hjälpa era att identifiera era processer i grupp eller utbilda involverade medarbetare inom processkartläggning. Vi kan även stödja er med att målgruppsanpassa processdokumentation inför utbildning eller kommande implementationssteg.

Vanliga tjänster

Kartlägga

Kartlägga processer

Avgränsa

Definiera och avgränsa processerna rätt

Kartlägga arbetssätt

Kartlägga nuläge av arbetssätt

Identifiera

Identifiera kund och behov för processer

Utbildningar inom processkartläggning och verksamhetsutveckling

Är du ute efter processutbildningar eller kurser inom verksamhetsutveckling så kan vi hjälpa dig med det. Vi erbjuder ett komplett utbildningsprogram: certifierad processutvecklare samt enskilda processutbildningar såsom t.ex. kartlägga och dokumentera processer och skapa fungerande processer m.fl.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla processer.

Prenumerera!

Jag är intresserad av verksamhetsutveckling och vill anmäla mig till utskick med:

  • tips och inspiration
  • erbjudanden om kurser
  • inbjudan till seminarier.