Processutveckling

  Processutveckling

  Varje process kan designas för enkelhet, effektivitet och kundtillfredsställelse

  ”Vi gör vårt bästa, ändå är kunderna inte nöjda.” Problem och utmaningar i verksamheten kan vara svåra att relatera till en viss process. Konsekvenserna är ofta kända och gör sig påminda i form av frustrerade kunder, långa ledtider, väntetider, resursbrist, höga kostnader, missnöjda medarbetare osv. Men vad är grundorsakerna och hur kan dessa elimineras? Och mot vilka mål ska en ny och bättre process utvecklas?

  Vad är processutveckling?

  Processutveckling handlar om att utveckla och förändra verksamhetens arbetsprocesser.

  I ett processutvecklingsprojekt arbetar du med projektledning, förändringsledning samt processutvecklingsmetodik som genomgående dimensioner och ett projekt kan delas in i fem faser:

  Förbereda – som andra projekt krävs planering, bemanning, förankring osv.
  Förstå – samla fakta för att få en bild av är-läget.
  Förbättra – ta fram ett bör-läge.
  Förverkliga – implementera processerna i verksamheten.
  Förvalta – underhålla och förbättra processerna.

  Att jobba med processutveckling

  Att jobba med processutveckling kräver en tydlig vision om något bättre; en målbild byggd utifrån kunders och andra intressenters behov kombinerat med verksamhetens strategiska ambitioner. Med er målbild som bas arbetar vi med processutveckling med fokus att designa processer som skapar enkelhet, effektivitet och kundtillfredsställelse. En bra processdesign räcker dock inte. Ofta krävs förändringar i ledarskap, mindset och mätsystem för att skapa verklig förändring som består.

  Tillsammans utvecklar vi era processer

  Under de senaste 10 åren har vi arbetat fram F-ektiv –projektmodell för processutveckling. Utifrån era behov och förutsättningar och med metoden som grund för vi tillsammans er processutveckling framåt.

  Vi kan jobba med er i utvecklingsprojektet som projektledare eller som stöd till ert projekt. Vi är vana att leda workshops och utföra analyser samt designa nya processer och få dessa implementerade i verksamheten. Vi har även möjlighet att coacha olika roller eller agera utbildare för ledningsgruppen eller medarbetare. Effektiva och roliga projekt med involvering av ledning, mellanchefer och medarbetare är en del av vårt grundrecept för att åstadkomma bestående förändring av arbetssätten. Hellre lösningar som är bra i praktiken än bäst på hyllan.

  Vanliga tjänster

  Planera och driva
  Planera och driva processutvecklingsprojekt

  Driva förändring

  Analysera
  Analysera processer

  Optimera och förbättra
  LEAN – optimering och ständig förbättring av implementerad process

  Designa
  Designa processer

  Utbildningar inom processutveckling och verksamhetsutveckling

  Är du ute efter en kurs inom processutveckling så kan vi hjälpa dig med det också. Vi erbjuder ett komplett utbildningsprogram: certifierad processutvecklare samt enskilda processutbildningar såsom t.ex. kartlägga och dokumentera processer och utveckla processer m.fl.

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla processer.

  Anette Björkman

  Konsult verksamhetsutveckling

  anette.bjorkman@trivector.se

  010-456 57 83

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88

  Referenser

  pdf

  Lunds kommun: Smartare lokalinvesteringar med ny process

  2019-10-31
  Referenser