Förstå framtiden först

Skapa fungerande processer

Skapa fungerande processer

Räcka över stafettpinnen.

Nytta kommer av användning – engagera alla roller och gör skillnad

Ändamålsenliga processer som verkligen används

En bra process som verkligen används, det kan vara skillnaden mellan effektivt värdeskapande och en kaotisk fixarvardag.

Många organisationer fastnar i processkartläggning och uppbyggnad av processdokumentation. Steget från karta, workshopar och de få entusiasternas processarbete till implementerad lösning och allas delaktighet tas aldrig fullt ut. Men nytta kommer av användning. Och när användning och verksamhetsnytta är målet så hamnar linjechefer och medarbetare i fokus. Det är processanvändarna som gör skillnad i det långa loppet, med stöd av processägare och processledare.

Kritiska framgångsfaktorer

Kundorientering – allt framgångsrikt processarbete utgår från kunder, intressenter och deras behov

Engagemang – alla roller och aktörer involveras och ges chans att förstå

Enkelhet – fokus på verksamhetsnytta och praktiskt fungerande lösningar

Vi hjälper dig hela vägen fram till implementerad process

Trivector hjälper verksamheter att ta sig hela vägen fram till implementerad och använd process. Det kan innebära allt från att definiera och kartlägga processer, göra kund- och intressentanalys, utveckla mätsystem med mera fram till fullt användbar och accepterad process. Din verksamhets specifika startläge och förutsättningar avgör vad som behöver göras och på vilket sätt.

Till vårt grundrecept hör att konsekvent hålla fast vid processynsättet, i varje läge tänka kund och att engagera linjechefer och medarbetare. Processer är värdeskapande strukturer av strategisk vikt. Det hindrar inte att arbetet med dem kan göras enkelt, roligt och engagerande. En fungerande process ger det stöd som behövs, den gör det möjligt och enkelt att göra ett bra jobb.

Vanliga tjänster

Kartlägga

Kartlägga processer

Anpassningar

Kravanalys och anpassning av processer

LEAN

Ständiga förbättringar och LEAN

Analysera

Analysera kunder, intressenter och behov

Processmätsystem

Utveckla processmätsystem

Organisation

Utbilda processägare och definiera roller och ansvar

Kundresor

Kartlägga och analysera kundresor

Implementera

Implementera processer

Utbildningar inom processutveckling och verksamhetsutveckling

Är du ute efter processutbildningar eller kurser inom verksamhetsutveckling så kan vi hjälpa dig med det. Vi erbjuder ett komplett utbildningsprogram: certifierad processutvecklare samt enskilda processutbildningar såsom t.ex. skapa fungerande processer och kartlägga och dokumentera processer m.fl.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa fungerande processer.

Referenser

Referens: BUP

BUP: Förbättrade processer ger sjuka barn hopp

Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global förändring

Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global förändring