Skapa fungerande processer

  Skapa fungerande processer

  Nytta kommer av användning – engagera alla roller och gör skillnad

  Ändamålsenliga processer som verkligen används

  En bra process som verkligen används, det kan vara skillnaden mellan effektivt värdeskapande och en kaotisk fixarvardag.

  Många organisationer fastnar i processkartläggning och uppbyggnad av processdokumentation. Steget från karta, workshopar och de få entusiasternas processarbete till implementerad lösning och allas delaktighet tas aldrig fullt ut. Men nytta kommer av användning. Och när användning och verksamhetsnytta är målet så hamnar linjechefer och medarbetare i fokus. Det är processanvändarna som gör skillnad i det långa loppet, med stöd av processägare och processledare.

  Kritiska framgångsfaktorer

  Kundorientering – allt framgångsrikt processarbete utgår från kunder, intressenter och deras behov

  Engagemang – alla roller och aktörer involveras och ges chans att förstå

  Enkelhet – fokus på verksamhetsnytta och praktiskt fungerande lösningar

  Vi hjälper dig hela vägen fram till implementerad process

  Trivector hjälper verksamheter att ta sig hela vägen fram till implementerad och använd process. Det kan innebära allt från att definiera och kartlägga processer, göra kund- och intressentanalys, utveckla mätsystem med mera fram till fullt användbar och accepterad process. Din verksamhets specifika startläge och förutsättningar avgör vad som behöver göras och på vilket sätt.

  Till vårt grundrecept hör att konsekvent hålla fast vid processynsättet, i varje läge tänka kund och att engagera linjechefer och medarbetare. Processer är värdeskapande strukturer av strategisk vikt. Det hindrar inte att arbetet med dem kan göras enkelt, roligt och engagerande. En fungerande process ger det stöd som behövs, den gör det möjligt och enkelt att göra ett bra jobb.

  Vanliga tjänster

  Kartlägga

  Kartlägga processer

  Anpassningar

  Kravanalys och anpassning av processer

  LEAN

  Ständiga förbättringar och LEAN

  Analysera

  Analysera kunder, intressenter och behov

  Processmätsystem

  Utveckla processmätsystem

  Organisation

  Utbilda processägare och definiera roller och ansvar

  Kundresor

  Kartlägga och analysera kundresor

  Implementera

  Implementera processer

  Utbildningar inom processutveckling och verksamhetsutveckling

  Är du ute efter processutbildningar eller kurser inom verksamhetsutveckling så kan vi hjälpa dig med det. Vi erbjuder ett komplett utbildningsprogram: certifierad processutvecklare samt enskilda processutbildningar såsom t.ex.:

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa fungerande processer.

  Gunilla Lindström

  Konsult verksamhetsutveckling

  gunilla.lindstrom@trivector.se

  010-456 57 84

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88

  Referenser

  pdf

  BUP: Förbättrade arbetsprocesser ger sjuka barn hopp

  2019-10-31
  Referenser
  pdf

  Skånes Universitetssjukhus: Smart samarbete ger ökad livskvalitet

  2019-10-30
  Referenser
  pdf

  Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global framgång

  2019-10-31
  Referenser