Skapa fungerande processledning

  Skapa fungerande processledning

  Fungerande processledning – när alla berörda arbetar effektivt tillsammans

  Skapa tydlig ansvarsfördelning

  Vilket ansvar och mandat har egentligen processägare, processledare och verksamhetsutvecklare? Och vilken roll bör ledningsgruppen, linjechefer och medarbetare spela i processarbetet? Vilka forum behövs och vad ska behandlas i dem? Detta är frågor som måste behandlas integrerat och svaren måste vara enkla och tydliga.

  Den grundläggande fördelningen av ansvar är klar. Ledningsgruppen relaterar målbilder och strategier till processerna. Processägare och processledare arbetar med att förbättra och presentera processerna. Linjeorganisationen är ansvarig för att leda arbetet i processerna och för att utveckla medarbetarnas kompetens.

  Processledning i komplexa organisationer

  För verksamheter som finns på flera olika orter eller i olika länder, har politisk styrning eller annan organisatorisk komplexitet, tillkommer ytterligare utmaningar för utformningen av processledningen. Det blir då kritiskt hur man utformar olika rollers mandat och samspel för att få rätt balans mellan exempelvis central styrning och lokal frihet. Vilka forum som ska finnas och vad agendan är för dessa måste vara tydligt och utformas utifrån verksamhetens förutsättningar.

  Processägare, processledare och övriga roller

  Processägarens och processledarens framgång är helt beroende av samarbetet med andra roller inom verksamheten. För att samspelet ska fungera måste därför lika stor omsorg ägnas åt att få linjechefer och medarbetare att förstå sina ansvar i en processorienterad verksamhet.

  Vi stödjer er organisation med att definiera rollerna inklusive mandat och ansvar, att identifiera rätt forum och mötesstrukturer för att processledningen skall bli framgångsrik. För dig som är processägare kan vi både erbjuda coachning och utbildning för att du skall lyckas i din roll.

  Kritiska framgångsfaktorer

  Helhet – alla berörda roller definieras till en fungerande helhet

  Enkelhet – gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare

  Engagerad linje – linjeorganisation engageras till att bli en motor för fungerande processledning

  Vanliga tjänster

  Designa roller
  Designa processorienterade roller, ansvar och samspel

  Processkontor
  Etablera processkontor

  Utbilda roller
  Utbilda och coacha processorienterade roller

  Lednings- och mötesstruktur
  Utveckla en processorienterad lednings- och mötesstruktur

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att att skapa en fungerande processledning.

  Håkan Nordahl

  Konsult verksamhetsutveckling

  hakan.nordahl@trivector.se

  010-456 57 85

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88

  Referenser

  pdf

  Systembolaget: Genomtänkta processer satta i system

  2012-09-08
  Referenser