Förstå framtiden först

Styra och leda verksamheten

Styra och leda verksamheten med hjälp av processer

Skaffa överblick, se framåt

Ledning av verksamhetens processer – en snabb och effektiv koppling mellan strategi och operativ vardag

Använd processer för att tydliggöra värdeskapandet och driva rätt beteenden

Att som grupp styra något som inte är gemensamt förstått är inte lätt. När processerna inte finns beskrivna på ett sätt som är relevant för ledningsgruppen så tvingas man fortsätta att ha organisationsschemat som utgångspunkt. De oönskade effekterna riskerar då bli större än de önskade. Förstärkt avdelningstänk, mätning som driver fel beteende, budgetering som ger internpolitik och en ledningsgrupp som har svårt att verkligen påverka verksamheten – alla är typiska symptom på att man inte lyckats frigöra sig från ett föråldrat funktionellt tänkande. Framgångsrika verksamheter använder processer för att tydliggöra värdeskapandet och driva rätt beteenden. Via processarkitekturen får man en snabb och effektiv väg från strategi till operativ vardag.

Huvudprocesskartan tydliggör era processer

Vi hjälper organisationer att beskriva systemet av verksamhetens processer på ett sätt som gynnar ledningsgruppens ambition att styra verksamheten. Vi utgår ifrån gällande strategi och verksamhetsidé när vi tillsammans med ledningsgruppen fastställer processerna, deras karaktär och hur de hänger samman. Resultatet visas i form av en huvudprocesskarta som tydliggör de processer som behövs för att realisera verksamhetsidén och uppnå er strategi.

Med huvudprocesskartan som utgångspunkt kan styrbarheten förbättras. Trivector har erfarenheten och metoderna för att via processerna operationalisera strategin och att utveckla relevanta mät- och belöningssystem som stödjer utvecklingen.

Kritiska framgångsfaktorer vid framtagning av huvudprocesskartor

Strategibaserat – huvudprocesser som speglar värdeskapandet och vad som särskiljer det

Aktiv ledning – engagemang är bra, lägg till uppkavlade armar och det blir bättre

Operationalisering – med huvudprocesskartan som bas tas de steg som krävs för att koppla den till operativ vardag

Ledningsprocesser med processperspektiv

För att kunna styra och leda verksamheten med hjälp av processer måste ledningsprocesserna vanligen förändras. De flesta ledningsprocesser tar idag helt sin utgångspunkt i funktionellt tänkande vilket gör det svårt för ledningen att i praktiken påverka och styra verksamheten. Genom att skapa forum och ledningsprocesser som inkluderar ett processperspektiv får man nya och effektiva verktyg för att styra verksamheten. Ledningsarbetet blir då såväl effektivare som enklare och roligare.

Vanliga tjänster

Huvudprocesskartor

Utveckla och analysera huvudprocesskartor

Ledningsprinciper

Utveckla ledningsprinciper & ansvar för huvudprocesser

Ledningsprocesser

Utveckla ledningsprocesser och införa processtänkande i dem

Processtrategier

Utveckla processtrategier

Operationalisera strategin

Operationalisera strategin via processerna

Strategiträd

Skapa målnedbrytning och operationalisering av strategi via strategiträd

Mätsystem

Utveckla verksamhetsmätsystem

Utbilda och coacha ledningen

Utbilda och coacha ledningen i processbaserad styrning

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att styra och leda verksamheten med hjälp av processer.

Referenser

Envirotainer: Samsyn för framgång

Envirotainer: Samsyn för framgång