Styra och leda verksamheten

  Styra och leda verksamheten med hjälp av processer

  Ledning av verksamhetens processer – en snabb och effektiv koppling mellan strategi och operativ vardag

  Använd processer för att tydliggöra värdeskapandet och driva rätt beteenden

  Att som grupp styra något som inte är gemensamt förstått är inte lätt. När processerna inte finns beskrivna på ett sätt som är relevant för ledningsgruppen så tvingas man fortsätta att ha organisationsschemat som utgångspunkt. De oönskade effekterna riskerar då bli större än de önskade. Förstärkt avdelningstänk, mätning som driver fel beteende, budgetering som ger internpolitik och en ledningsgrupp som har svårt att verkligen påverka verksamheten – alla är typiska symptom på att man inte lyckats frigöra sig från ett föråldrat funktionellt tänkande. Framgångsrika verksamheter använder processer för att tydliggöra värdeskapandet och driva rätt beteenden. Via processarkitekturen får man en snabb och effektiv väg från strategi till operativ vardag.

  Huvudprocesskartan tydliggör era processer

  Vi hjälper organisationer att beskriva systemet av verksamhetens processer på ett sätt som gynnar ledningsgruppens ambition att styra verksamheten. Vi utgår ifrån gällande strategi och verksamhetsidé när vi tillsammans med ledningsgruppen fastställer processerna, deras karaktär och hur de hänger samman. Resultatet visas i form av en huvudprocesskarta som tydliggör de processer som behövs för att realisera verksamhetsidén och uppnå er strategi.

  Med huvudprocesskartan som utgångspunkt kan styrbarheten förbättras. Trivector har erfarenheten och metoderna för att via processerna operationalisera strategin och att utveckla relevanta mät- och belöningssystem som stödjer utvecklingen.

  Kritiska framgångsfaktorer vid framtagning av huvudprocesskartor

  Strategibaserat – huvudprocesser som speglar värdeskapandet och vad som särskiljer det

  Aktiv ledning – engagemang är bra, lägg till uppkavlade armar och det blir bättre

  Operationalisering – med huvudprocesskartan som bas tas de steg som krävs för att koppla den till operativ vardag

  Ledningsprocesser med processperspektiv

  För att kunna styra och leda verksamheten med hjälp av processer måste ledningsprocesserna vanligen förändras. De flesta ledningsprocesser tar idag helt sin utgångspunkt i funktionellt tänkande vilket gör det svårt för ledningen att i praktiken påverka och styra verksamheten. Genom att skapa forum och ledningsprocesser som inkluderar ett processperspektiv får man nya och effektiva verktyg för att styra verksamheten. Ledningsarbetet blir då såväl effektivare som enklare och roligare.

  Vanliga tjänster

  Huvudprocesskartor

  Utveckla och analysera huvudprocesskartor

  Ledningsprinciper

  Utveckla ledningsprinciper & ansvar för huvudprocesser

  Ledningsprocesser

  Utveckla ledningsprocesser och införa processtänkande i dem

  Processtrategier

  Utveckla processtrategier

  Operationalisera strategin

  Operationalisera strategin via processerna

  Strategiträd

  Skapa målnedbrytning och operationalisering av strategi via strategiträd

  Mätsystem

  Utveckla verksamhetsmätsystem

  Utbilda och coacha ledningen

  Utbilda och coacha ledningen i processbaserad styrning

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att styra och leda verksamheten med hjälp av processer.

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88

  Referenser

  pdf

  Eson Pac: Identitetsbyte i racerfart

  2019-10-30
  Referenser