Förstå framtiden först

Utveckla ledningssystem

Utveckla ledningssystem

ledningssystem

Ett bra ledningssystem gör det enkelt att göra ett bra jobb – för såväl ledning som medarbetare

Skapa ett effektivt ledningssystem

Varje verksamhet har ett ledningssystem, dvs ett i någon mån överenskommet sätt att leda och bedriva verksamheten. Däremot varierar det kraftigt om ledningsgruppen upplever att ledningssystemet är värdeskapande och att det gör ett väsentligt bidrag till styrbarheten. På liknande sätt varierar det om medarbetarna upplever ledningssystemet som genuint stödjande i vardagen; om ledningssystemet gör det möjligt och enkelt att göra ett bra jobb.

Bra och effektiva ledningssystem är processbaserade och utgår ifrån den specifika verksamhetens behov. Ledningssystem byggs ”uppifrån-och-ned” och kopplar ihop verksamhetens strategier och mål med linjeorganisationens dagliga utförande.

Gör ledningssystemet tillgängligt och tilltalande

Lika viktigt som att skapa ledningssystemets innehåll är att tillgängliggöra det på ett effektivt och tilltalande sätt och att jobba aktivt för dess användning.

Trivector har stor erfarenhet av att utveckla och införa ledningssystem som är processbaserade, integrerade och levande. Ledningssystem kan med fördel utformas så att de uppfyller olika standarder som exempelvis ISO 9001 och ISO 14001. Ledstjärnan måste dock alltid vara vad verksamheten faktiskt behöver.

Kritiska framgångsfaktorer

Inspirerande – ger en enkel och tydlig bild av verksamheten, varför den finns och hur den skapar värde

Styrande – tydliggör de principer och arbetssätt som verksamheten måste följa för att lyckas

Stödjande – gör det enkelt att göra ett bra jobb

Vanliga tjänster

Gapanalys

Bestämma status för existerande ledningssystem

Innehåll

Utveckla ledningssystemets innehåll

Målbild

Definiera målbild och ambitioner för ledningssystemet

Utveckla och implementera

Driva utveckling och implementering av ledningssystem.

Struktur och funktionalitet

Utveckla ledningssystemets struktur och funktionalitet

Revidera

Revidera ledningssystem

Utbildningar inom ledningssystem och verksamhetsutveckling

Är du ute efter processutbildningar eller kurser inom verksamhetsutveckling så kan vi hjälpa dig med det. 

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla ledningssystem.

Referenser

Kosmo: Ledningssystemet som får de anställda att ge järnet

Systembolaget: Genomtänkta processer satta i system