Utveckla ledningssystem

  Utveckla ledningssystem

  Ett bra ledningssystem gör det enkelt att göra ett bra jobb – för såväl ledning som medarbetare

  Skapa ett effektivt ledningssystem

  Varje verksamhet har ett ledningssystem, dvs ett i någon mån överenskommet sätt att leda och bedriva verksamheten. Däremot varierar det kraftigt om ledningsgruppen upplever att ledningssystemet är värdeskapande och att det gör ett väsentligt bidrag till styrbarheten. På liknande sätt varierar det om medarbetarna upplever ledningssystemet som genuint stödjande i vardagen; om ledningssystemet gör det möjligt och enkelt att göra ett bra jobb.

  Bra och effektiva ledningssystem är processbaserade och utgår ifrån den specifika verksamhetens behov. Ledningssystem byggs ”uppifrån-och-ned” och kopplar ihop verksamhetens strategier och mål med linjeorganisationens dagliga utförande.

  Gör ledningssystemet tillgängligt och tilltalande

  Lika viktigt som att skapa ledningssystemets innehåll är att tillgängliggöra det på ett effektivt och tilltalande sätt och att jobba aktivt för dess användning.

  Trivector har stor erfarenhet av att utveckla och införa ledningssystem som är processbaserade, integrerade och levande. Ledningssystem kan med fördel utformas så att de uppfyller olika standarder som exempelvis ISO 9001 och ISO 14001. Ledstjärnan måste dock alltid vara vad verksamheten faktiskt behöver.

  Kritiska framgångsfaktorer

  Inspirerande – ger en enkel och tydlig bild av verksamheten, varför den finns och hur den skapar värde

  Styrande – tydliggör de principer och arbetssätt som verksamheten måste följa för att lyckas

  Stödjande – gör det enkelt att göra ett bra jobb

  Vanliga tjänster

  Gapanalys
  Bestämma status för existerande ledningssystem

  Innehåll
  Utveckla ledningssystemets innehåll

  Målbild
  Definiera målbild och ambitioner för ledningssystemet

  Utveckla och implementera
  Driva utveckling och implementering av ledningssystem.

  Struktur och funktionalitet
  Utveckla ledningssystemets struktur och funktionalitet

  Revidera
  Revidera ledningssystem

  Utbildningar inom ledningssystem och verksamhetsutveckling

  Är du ute efter processutbildningar eller kurser inom verksamhetsutveckling så kan vi hjälpa dig med det.

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla ledningssystem.

  Michael Lundgren

  Konsult verksamhetsutveckling

  michael.lundgren@trivector.se

  010-456 57 93

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88

  Referenser

  pdf

  Kosmo: Genomtänkta processer satta i system

  2012-09-08
  Referenser
  pdf

  Johnson Matthey: Processer för tillväxt och nöjda kunder

  2019-10-31
  Referenser