Christian Dymén

  Christian Dymén

  Konsult, forskare, föreläsare och facilitator med fokus på jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet.

  Christian Dymén är teknologie doktor inom urbana och regionala studier och har en civilingenjörsexamen i lantmäteri. I sin roll som konsult har Dymén lång erfarenhet av uppdrag kopplade till jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet inom transport- och samhällsplanering. Dymén har även stor erfarenhet av att facilitera komplexa trafik- och transportplaneringsprocesser.

  Uppdragsgivare är framförallt kommuner, regioner och nationella myndigheter såsom Trafikverket och Trafikanalys. Därutöver har Dymén lång erfarenhet av forskning som befinner sig i gränslandet mellan feministisk teori, maskulinitetsteori, och hållbarhet i samhällsplanering, där en viktig utgångspunkt är att jämställdhet i transportsektorn är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle som kan bidra till att nå våra klimatmål.

  Mer om Christian Dymén på LinkedIn.

  Utbildning

  Tekn. dr / Ph.D. i Planering och beslutsanalys, inriktning Urbana och regionala studier, KTH
  Civ. ing. / M.Sc. i lantmäteri, KTH

  Christian Dymén

  Konsult hållbara transporter, Fokusområdesansvarig Jämställdhet, jämlikhet och sociala investeringar

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77

  Läs mer om Christian