Förstå framtiden först

Erik Stigell

Erik Stigell

Erik Stigell

Konsult, forskare och föreläsare med fokus på cykling, aktiv mobilitet och hälsa

Erik har projektlett och arbetat i flera projekt inom hållbart resande och hälsa, han är en uppskattad föreläsare och han har publicerat artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Erik är medlem i regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter 2016-18.

På Trivector arbetar Erik bland annat med cykeltrafik, parkering, transporter i delningsekonomin och hälsoutvärderingar och är projektledare inom projektet PASTA (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches), ett fyraårigt europeiskt forskningsprojekt med bland andra WHO och Oxford University som partners.

Erik har varit styrelseledamot i Cykelfrämjandet. Mer om Erik Stigell på LinkedIn.

Utbildning

2011: Filosofie doktor i Idrott, Örebro universitet och GIH  med avhandlingen ”Assessment of active commuting behaviour – walking and bicycling in Greater Stockholm”

2003: Filosofie kandidat, Stockholms universitet.