Lena Smidfelt Rosqvist

  Lena Smidfelt Rosqvist

  Vd och forskningsansvarig på Trivector Traffic, expert på kombinationen av hållbar utveckling och transportsystem

  Lena har lett och medverkat i en mängd forskning och uppdrag om transportsystem, hållbar utveckling och utvärderingsmetoder. Miljöeffekter, trafikutvärderingar, jämställdhet samt resvaneundersökningar och effektberäkningar för olika utvecklingsscenario är några av specialistområdena. Ofta inbjuden till expertpaneler samt som skribent och föreläsare.

  Del av ledningsgruppen under uppstartsfasen av K2 – Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik. Ordförande i Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 2010-15. Medlem i Global Utmanings Klimatråd som senior rådgivare, Svenska stadskärnors forskarråd samt i Energimyndighetens FOKUS IV för transporter. Engagerad i Urban Innovation Lab med inriktning mot sociala investeringar i stadsutveckling. Vd på Trivector Traffic sedan december 2021.

  Läs mer om Lena Smidfelt Rosqvist på LinkedIn och på Researchgate.

  Utbildning

  Teknologie doktorsexamen inom området trafik och miljö, Lunds Tekniska Högskola
  Civilingenjör V med inriktning Trafik och Samhällsplanering, Lunds Tekniska Högskola

  Rapporter

  Nedan finns ett urval av de forskningsrapporter Lenas Smidfelt Rosqvist medverkat till.

  Winslott Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2018 Segmentation of the current levels of passenger mileage by car in the light of sustainability
  Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2015 MM and normer
  Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2016 Online shopping habits

   

  Läs mer om Forskning & utveckling på Trivector

  Lena Smidfelt Rosqvist

  Vd och forskningsansvarig Trivector Traffic

  lena.smidfeltrosqvist@trivector.se

  010-456 56 10

  Läs mer om Lena