Förstå framtiden först

Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist

Forskningschef och expert på kombinationen av hållbar utveckling och transportsystem

Lena har lett och medverkat i en mängd forskning och uppdrag om transportsystem, hållbar utveckling och utvärderingsmetoder. Miljöeffekter, trafikutvärderingar, jämställdhet samt resvaneundersökningar och effektberäkningar för olika utvecklingsscenario är några av specialistområdena. Ofta inbjuden till expertpaneler samt som skribent och föreläsare.

Del av ledningsgruppen under uppstartsfasen av K2 – Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik. Ordförande i Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 2010-15. Medlem i Global Utmanings Klimatråd som senior rådgivare, Svenska stadskärnors forskarråd samt i Energimyndighetens FOKUS IV för transporter. Engagerad i Urban Innovation Lab med inriktning mot sociala investeringar i stadsutveckling.

Läs mer om Lena Smidfelt Rosqvist på LinkedIn och på Researchgate.

Utbildning

Teknologie doktorsexamen inom området trafik och miljö, Lunds Tekniska Högskola
Civilingenjör V med inriktning Trafik och Samhällsplanering, Lunds Tekniska Högskola

Rapporter

Nedan finns ett urval av de forskningsrapporter Lenas Smidfelt Rosqvist medverkat till.

Winslott Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2018 Segmentation of the current levels of passenger mileage by car in the light of sustainability
Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2015 MM and normer
Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2016 Online shopping habits

 

Läs mer om Forskning & utveckling på Trivector