Rasmus Sundberg

  Rasmus Sundberg

  Ansvarig fokusområde parkering och Göteborgsbaserad trafikutredare.

  Rasmus, är trafikutredare på vårt expansiva Göteborgskontor och har bred erfarenhet från en mängd varierande uppdrag. Han har fördjupade kunskaper i områdena mobilitetsplaner kopplat till den kommunala planeringsprocessen och inte minst parkeringsplanering som han har utvecklingsansvar för.

  Mer om Rasmus Sundberg på LinkedIn.

  Utbildning

  Civilingenjör/MSc, Väg och Vatten, Chalmers Tekniska Högskola (CTH)

  Rasmus Sundberg

  Konsult hållbara transporter

  rasmus.sundberg@trivector.se

  010-456 56 45

  Läs mer om Rasmus