Förstå framtiden först

Möt oss här

Cykelturismdagarna

Evenemanget har redan genomförts.

Årets tema: Cykelturism - på gott och ont? Positiva egenskaper när det gäller klimatpåverkan, minskad trängsel, folkhälsa och upplevelse av livskvalitet sätter cykling i fokus i det moderna samhällets mobilitet. En växande svensk cykelturism har samma fördelar och innebär dessutom möjligheter till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och utvecklingsmöjligheter utanför de stora städerna.

Potentialen är stor enligt utredningar och sektorns egen uppfattning. Samtidigt är cykelturism ett område med många beröringspunkter och ibland ganska komplexa målkonflikter mellan olika typer av aktörer. 

Välkommen till ett seminarium om svensk cykelturism som ser till helheten och det som krävs för att destinationer ska kunna gå från lovande till framgångsrika! 

Vår medarbetare Caroline Mattsson är på plats och pratar om "Mobilitet och samhällsplanering – var är cyklingen på väg?". Av miljö- och framkomlighetsskäl har cykeln en viktig roll att spela i framtidens stadsmiljöer. Städer har många sevärdheter och jämförelsevis överkomliga avstånd och har därför även en stor potential när det gäller cykelturism. Köpenhamn attraherar exempelvis global turism på sitt rykte som cykelmetropol. Strategiska cykelvägar kan även skapa arbetstillfällen i glesbygd. Vad är på gång när det gäller cykeltänkande i samhällsplaneringen? Tänker verkligen en planerare på cykelturisterna och deras köpkraft? Finns det spännande exempel i Sverige eller utomlands? 

Mer information och anmälan >>

Praktisk information

Datum

Start: 2019-03-15 - 10:00
Slut: 2019-03-15 - 17:00

Plats

Göteborg