Förstå framtiden först

Möt oss här

Klimatrådet Jönköpings län: Hållbara transporter inom din verksamhet - från vision till aktion!

Evenemanget har redan genomförts.

Den 11 juni arrangerar Projektet Bridging the Gap en halvdag med inspiration, workshop och nya idéer för att öka möjligheterna till att gå från vision till konkret handling och ställa om till mer hållbara transporter.

Workshopen kommer att introducera vägledningar för att kunna arbeta strategiskt och målinriktat inom flera områden inom en organisations transporter och resor. Oavsett hur ni arbetar idag med dessa frågor kommer workshopen ge konkreta tips för att vässa ert hållbarhetsarbete och din organisations omställning av transporterna. Workshopen genomförs av experter från Trivector Traffic och Trivector LogiQ. Workshopen berör arbetspendling, tjänsteresor och godstransporter.

Mer information och anmälan>>

Praktisk information

Datum

Start: 2019-06-11 - 13:00
Slut: 2019-06-11 - 16:00

Plats

Jönköping