Förstå framtiden först

Möt oss här

Miljötillståndsdagen 2019

Evenemanget har redan genomförts.

Miljötillståndsdagen är en årlig konferens som denna gång har fokus på tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet samt Hållbara transporter. Konferensen är ett samarrangemang mellan Handelskammaren, Länsstyrelsen i Skåne samt Sydsvenska Miljörättsföreningen. Konferensen lockar allt från företag, konsulter, jurister, miljöstrateger, tillsynsmyndigheter, akademi m.fl.

Företagens transporter vägs allt mer in i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken. Vi har stora utmaningar i ökat transportbehov, e-handel, just-in-time, hemleveranser mm. Hur kombinerar vi de förändrade behoven med en god miljö och en hållbar utveckling? Hur ligger detta i linje med FNs Agenda 2030? Detta och andra frågor hoppas vi få svar på under dagen.

"Planen är död". Vår VD Christer Ljungberg är med i programmet och framtidsspanar om transporter. 

Mer information och anmälan >>

 

 

Praktisk information

Datum

Start: 2019-01-30 - 08:30
Slut: 2019-01-30 - 16:00

Plats

Malmö