Förstå framtiden först

Möt oss här

Region Skåne: Seminarium om stationsnära planering

Evenemanget har redan genomförts.

Region Skåne bjuder in till seminarium för att presentera resultaten från projekten Stationsnära läge 2.0 och Ortsutveckling längs Skånebanan, två projekt som vill inspirera till en hållbar och attraktiv utveckling av stationsnära lägen.

Under förmiddagen får vi höra flera intressanta föredragshållare och ta del av goda exempel på hur man i stadsplaneringen kan arbeta med stationsnära lägen. 

Vår medarbetare Karin Neergaard deltar och berättar om ortsutveckling längs stambanan. 

Mer information och anmälan >>

Praktisk information

Datum

Start: 2019-03-27 - 08:30
Slut: 2019-03-27 - 13:00

Plats

Hässleholm