Förstå framtiden först

Möt oss här

Så lyckas du implementera processer - engagera alla roller

Evenemanget har redan genomförts.

Nyckeln till framgångsrik implementering av processer är ansvarsfördelningen mellan processroller och linjechefer.

Otydliga rollbeskrivningar och otydlighet i ansvarsfördelningen mellan olika roller är en stor förklaring till varför många utvecklade processer aldrig används i praktiken. Att skapa en engagerad linjeorganisation som ser vinsterna med processorientering är nödvändigt för framgång.

Nyckeln till detta är en tydlig rollfördelning för framtagning av processen, utbildning och implementering. Vi kommer på ett enkelt och konkret sätt att förklara den enklaste och mest framgångsrika fördelningen av roller och ansvar, baserat på otaliga projekt där vi har stöttat organisationer att framgångsrikt implementera processer i praktiken.

Seminariet är en repris från förgående år men frågan är fortfarande ett aktuellt dilemma och en vanlig fallgrop för många verksamheter som hindrar att värdet av förbättringsarbetet realiseras.

Vi minglar och äter frukost från kl. 7:30 och seminariet startar kl. 8:00. 

Seminariet är kostnadsfritt, men dyker du inte upp utan avanmälan 24 timmar innan faktureras 495 kr (exkl. moms).

OBS! Ny besöksadress f.o.m. maj 2018

Praktisk information

Datum

Start: 2018-11-16 - 07:30
Slut: 2018-11-16 - 09:00

Plats

Lund
Vävaregatan 21, plan 5

Kontakt

Ida Lindström

E-post: ida.lindstrom@trivector.se
Telefon: 010-456 57 99