Förstå framtiden först

Möt oss här

Seminarium: Värdeberäkning för sociala investeringar i stadsutvecklingsprojekt

Evenemanget har redan genomförts.

Urban Innovation Lab utvecklar i samverkan med ett sektorsövergripande konsortium en modell för att värdera hållbarhetsavkastningen av investeringar (HAI) i stadsutvecklingsprojekt. I den kompletterar individnytta och samhällsnytta kalkyler med mer traditionellt företagsekonomiskt fokus. Målet är att få fram bättre beslutsunderlag, ökade saminvesteringar, och rentav nya affärsmodeller och finansieringsformer för stadsutvecklingsprojekt.

Konkreta exempel presenteras och diskuteras tillsammans med deltagarna och en panel. Vi söker tillsammans svaret på frågan om nya värdeberäkningar kan vara vägen fram för att möta sociala mål och miljömål även på marknadens villkor.

 

PROGRAM 7 DECEMBER

Seminariet modereras av Trevor Graham (Urbanisland)

13.00 Välkomna! 

Samverkansprocessen och värdeskapande i stadsutveckling          
Anna-Karin Eklund (ManyNames) / Anders Svensson (CaseLab)
Hållbara avkastningar från investeringar - ett verktyg för bättre beslut            
Hanna Wennberg (Trivector)
Socialt värdeskapande som förutsättning för en god affär              
Anna Heide (Trianon)
Socialt värdeskapande för helheten i hållbart byggande
Dagmar Gormsen (Skanska)
 
FIKA
 
Panel och debatt med publiken
Christine Olofsson (Älvstranden Utveckling AB)
Hanna Sigsjö (Mötesplatsen för Social Innovation)
Patrik Faming (Boverket)

16.00 Slut

Mer information och anmälan >>

Praktisk information

Datum

Start: 2018-12-07 - 13:00
Slut: 2018-12-07 - 16:00

Plats

Malmö