Förstå framtiden först

Möt oss här

Transportforum

Evenemanget har redan genomförts.

VTI arrangerar Transportforum 9-10 januari 2019 i Linköping Konsert & Kongress. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige.

Vi kommer som vanligt delta på Transportforum. Våra medarbetare bjuder genom olika föredrag på kunskap inom transportområdet. I år kommer vi hålla 14 föredrag som handlar om allt från School Mobility labs och förlåtande cykelbanebeläggning till benchmarking av stadsbusstrafik och hållbart resande på fritiden. I år hittar du oss i monter 37. Vi ses!

Våra föredrag: 

9 januari

Vad utmärker de mest hållbara städerna - baserat på SHIFT kommunrankning om hållbara transporter.
Session: Sunda stadsmiljöer
Tid: 9 januari, kl.13.15-14.45
Föredragshållare: Karin Neergaard
Mer om SHIFT >>

Var ska den förlåtande cykelbanebeläggningen placeras? – Metod för att prioritera de viktigaste platserna.
Session:
 Den hållbara trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter
Tid: 9 januari, kl.15.30-17.00
Plats: Verdefoajén
Föredragshållare: Erik Stigell 
Mer om förlåtande cykelbanebeläggning >>

Nytt lånecykelsystem i Göteborg - Smart, flexibelt och integrerat.
Session: Hyr- och lånecykelsystem
Tid: 9 januari, kl. 15.30-17.00
Plats: Spegelsalen
Föredragshållare: Axel Persson

Är det barn och unga som ska bära lasset för klimatomställningen?
Session: Nya perspektiv i trafikplaneringen
Tid: 9 januari, kl.13.15-14.45
Plats: Operan
Föredragshållare: Lena Smidfelt Rosqvist
Mer om "Vem ska göra jobbet" >>

Sveriges första Stombussbokslut - det som mäts blir gjort.

Session: Framkomlighet buss: Lösningar och åtgärder
Tid: 9 januari, kl.13.15-14.45
Plats: Studion
Föredragshållare: Karna Zerne

10 januari

Hur kan resandet i våra stadsbusstäder öka? - En benchmarkingstudie av städerna i Västra Götalandsregionen, VGR och Trivector
Session: Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens lokala marknad
Tid: 10 januari, kl.11-12.30
Föredragshållare: Mats Améen
Mer om benchmarking för att få fler att åka buss >>

School Mobility Labs - om urbana labbar och samskapande för mer hållbar mobilitet till skolan.
Session: Barn och trygghet
Tid: 10 januari, kl.11-12.30
Föredragshållare: Nina Hvitlock och Hanna Wennberg 
Mer om School Mobility >>

Delade mobilitetstjänster i utsatta områden för en mer jämlik tillgänglighet – resultat från forskningsprojektet Inkluderande MaaS
Session: Delad mobilitet
Tid: 10 januari, kl.14-15.30
Föredragshållare: Hanna Wennberg
Mer om inkluderande MaaS >>

Säkra barnens trafikmiljöer! Översyn av verktyg för digitala skolvägsutredningar
Session: Barn och trygghet
Tid: 10 januari, kl.11-12.30
Föredragshållare: Katarina Evanth och Hanna Wennberg
Mer om barn och unga i trafiken >>

Hur ska vi hantera fritidsresorna?
Session: Framtidens resvanor
Tid: 10 januari, kl.11-12.30
Föredragshållare: Caroline Ljungberg Toulson

Hur används MM i andra europeiska länder? 
Session: Bygga för hållbarhet
Tid: 10 januari, kl.9-10.30
Plats: Verdefoajén
Föredragshållare: Caroline Mattsson
Mer om Mobility Management >>

Analys av elbussar ur ett systemperspektiv inom SLL:s elbussutredning
Session: Elbussar - erfarenheter och planer
Tid:10 januari, kl.11-12.30
Plats: Sonaten
Föredragshållare: Erik Sjaunja

I vilken utsträckning bidrar dagens skatter, avgifter och subventioner till att uppnå de transportpolitiska målen? 
Session: Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag
Tid: 10 januari, kl.11-12.30
Föredagshållare: Emma Lund

Hög tid för samhället  att engagera sig i digitaliseringen av transportsystemet.
Session: Digitalisering av transportsystemet i praktiken
Tid: 10 januari, kl.11-12.30
Plats: Crusellhallen
Föredragshållare: Christer Ljungberg, VD
Mer om digitalisering av transportsystemet >>

Medarbetare som är sessionsordförande

Session - Nya perspektiv i trafikplaneringen 
Sessionsordförande: Christer Ljungberg 
Tid: 9 januari
Plats: Operan

Session - Bygga för hållbarhet
Sessionsordförande: Malin Gibrand 
Tid: 10 januari
Plats: Operetten

Mer information och anmälan >>

 

 

Praktisk information

Datum

Start: 2019-01-09 - 09:00
Slut: 2019-01-10 - 16:00

Plats

Linköping