Förstå framtiden först

Nyhet

Grandseminarium 2019: Framtidens hållbara transporter

Fler pratar om utmaningarna, men hur får vi förändring tillräckligt snabbt? Varmt välkommen till årets Grandseminarium den 5 november i Lund. Anmäl dig innan den 14 oktober och få 500 kr rabatt.

Samhället står inför stora transportutmaningar. Klimatomställningen måste ske snabbt men går särskilt trögt i transportsystemet. De sociala skillnaderna i tillgänglighet är stora, inte minst mellan stad och land. Kommuner och andra offentliga aktörer har svårt att få ekonomin i balans. Vi tror att det offentliga, näringsliv och akademi behöver mötas för att tillsammans förstå och uppnå verklig förändring.

Årets fokusområden: 

Ett rättvist transportsystem
Ett innovativt transportsystem 
Ett klimatsmart transportsystem

Frågor som lyfts under dagen:

  • Hur kan vi styra mot det hållbara transportsystemet på ett rättvist sätt?
  • Vad betyder digitaliseringen i sammanhanget?
  • Är alla nya mobilitetstjänster bra?
  • Hur kommer e-handeln och ny logistik att påverka våra transporter?
  • Hur skall vi klara klimatlagens mål om 70% minskning av transportutsläppen till 2030?
  • Hur får vi fler att bli vardagscyklister?
  • Hur fokuserar vi på tillgänglighet istället för rörlighet?
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna som olika aktörer kan göra?

Som alltid är innehållet en mix av aktuell forskning, användbara verktyg och lärorika exempel.

Ta del av hela programmet och anmäl dig >>

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv