Förstå framtiden först

Nyhet

Hållbarhetsredovisningen för 2015 är klar

Trivector släpper nu sin hållbarhetsredovisning för 2015, redovisad enligt ny internationell standard och granskad av revisor.

Hållbarhetsredovisningen följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar, enligt gällande standard G4, som tagits fram av organisationen Global Report Initiative. Vi redovisar de aspekter och nyckeltal som motsvarar nivå Core. Hållbarhetsredovisningen har i år, för första gången, även granskats av extern revisor.

På Trivector tar vi hållbar utveckling på största allvar. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling, externt och internt. Externt arbetar vi med forskningsinsatser, produkter, tjänster, föredrag etc som medverkar till att skapa mer hållbara lösningar åt våra uppdragsgivare.

Internt arbetar vi med insatser för att minska vår egen miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av vår miljöpolicy och vårt certifierade ledningssystem.

Trivector har tagit fram en hållbarhetsredovisning varje år sedan 2010.

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2015.

Kontakta oss

För mer information, kontakta Kristoffer Levin, projektledare hållbarhetsredovisningen 2015, 010-456 56 24.

Prenumerera

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv