Förstå framtiden först

Nyhet

Nästa generations batteridrivna trafikantinformationsskyltar

Trivector har under flera år utvecklat NBS14B, den första batteridrivna TFT-skylten i sitt slag som laddas med väderskyddets belysningsström under nattens mörka timmar när strömmen är påslagen. Tack vare en samverkan med Lunds Kommun, som har ambitionen att medverka till att nya innovationer kan testas i dess rätta miljö, har produkten suttit på Lunds C sedan sommaren 2014 med gott resultat. Hållplatsen som utrustades med skylten trafikeras normalt av Skånetrafikens regionbussar.

Bättre läsbarhet och störningsinformation

NBS14B är utrustad med en LED-bakgrundsbelyst TFT-skärm motsvarande den teknik som finns i de skyltar som Trivector bland annat levererar till Sveriges järnvägsstationer. Denna teknik skapar möjlighet till en igenkänningsfaktor som det innebär att använda sig av den mall för trafikantinformation som används vid större stationsområden via en högupplöst skärm som ger bättre läsbarhet och utrymme för att presentera fler avgångar tillsammans med störningsinformation.

Får ström på natten – lyser hela dygnet

Produkten kommunicerar via 3G alternativt Ethernet och kan omedelbart uppdateras vid förändringar i realtidsinformationen. Batterierna sitter i ett separat paket som laddas under natten med belysningsström från gatubelysningen. Två timmars laddning av batterierna räcker för att driva skylten under hela dygnet. Skylten går även att utrusta med högtalare för att kunna ge synskadade förbättrade möjligheter att tillgodogöra sig informationen.

Mer information

För mer information, kontakta Per-Olof Diderot, 010-456 57 16.

Prenumerera Följ Trivector System på LinkedIn.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv