Förstå framtiden först

Nyhet

Nattågen i Europa blir kvar – och utvecklas

För ett år sedan såg det mörkt ut för de europeiska nattågen. Då fick vi veta att Deutsche Bahn planerade att lägga ner alla sina nattåg, och även biltåg, i slutet av 2016.

Men efter några månader började det gå rykten om att ÖBB, den österrikiska järnvägen, planerade att ta över de tyska vagnarna och köra nattågen vidare. Och nu tycks det som det är klart med den vidare driften. Och det blir till och med fler destinationer, i kombinationer mellan ÖBB:s tidigare och de tyska. Exempel är Hamburg – Wien, Hamburg – Zürich och München – Rom.

ÖBB har en annan syn

När DB bestämde sig för att lägga ner nattågen angav man att de inte var företagsekonomiskt lönsamma, och att det skulle bli för dyrt att renovera dem. Men ÖBB har en helt annan syn på nattåg. ÖBB har redan idag över en miljon nattågsresenärer som står för 17% av deras omsättning.

Man satsar nu stort på nattågen och skall renovera hela vagnparken. Dessutom beslutade man i slutet av maj att köpa in 60 st nya sov- och liggvagnar, och dessutom 15 biltågsvagnar.

Tyvärr återupptar man inte nattågen från Köpenhamn och söderut, utan om man vill resa med de österrikiska nattågen får man ta sig till Hamburg.

Även i Storbritannien och Finland har man under de senaste åren köpt in nya sovvagnar, och satsar på nattågen.

Ökat resande Malmö-Stockholm

För oss som kämpade för att behålla de svenska nattågen från Malmö till Stockholm känns detta extra bra. När vi för två år sedan lyckades engagera många aktörer, såväl offentliga som privata, gav detta resultat och SJ förlängde i två omgångar den tid man sagt tågen skulle vara kvar. Och lovade att köra vidare om vi fördubblade resandet.

Genom att flera av de inblandade aktörerna förändrade sin syn resepolicy etc, ökade resandet så att SJ efter två förlängningar permanentade nattåget Malmö-Stockholm igen. Nu är resandet så högt att man fått sätta in fler vagnar och det är ofta svårt att få plats om man inte är ute i god tid.

Att nattåg är en viktig del av det hållbara transportsystemet tycks sakta men säkert vinna gehör.

Mer information

Vill du veta mer, kontakta gärna Christer Ljungberg, Trivector.

Prenumerera

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv