Förstå framtiden först

Nyhet

Nu är de första Certifierade processutvecklarna examinerade

Nu har de första åtta deltagarna från utbildningsprogrammet Certifierad Processutvecklare examinerats. Certifieringen innebär att deltagarna behärskar både teori och praktik för att agera som processutvecklare enligt krav utifrån boken Processbaserad Verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson).

Deltagarna har förvärvat:

 • Förståelse och grunder för verksamhetsprocesser och processorganisation
 • Kunskap och förmåga att kartlägga och driva processkartläggning
 • Kunskap och förmåga att planera och driva processutvecklingsprojekt
 • Kunskap och förmåga att bygga processbaserade mätsystem

Efter tentamen bytte deltagarna erfarenheter, fick inspiration och hade en trevlig dag tillsammans med coacher och examinatorer.

Nya kunskaper och ökad förståelse

Kunskaperna och förståelsen har erhållits genom:

 • Skapa fungerande processer - 2 dagars kurs. Kursen fokuserar på den omställning det innebär att etablera och vårda processer i verksamheten. Kursdeltagarna får metodik och kunskap för att lyckas etablera processer samt lär sig praktiska lösningar för hur vård av processer ska bedrivas.
 • Inlämningsuppgift – gap- och mognadsanalys av processorientering i verksamhet – 4 dagar
 • Kartlägga och dokumentera processer 1 dags kurs. Kursen ger deltagaren kunskap om processkartläggning samt verktyg och metoder för att skapa dokumentation som är så attraktiv att medarbetare vill och kan använda den.
 • Utveckla processer för bestående förändring - 2 dagars kurs. Kursen ger kunskap om de metoder och verktyg som behövs för att framgångsrikt planera och genomföra processutvecklingsprojekt. Kursdeltagarna får en komplett projektmetodik och verktyg för att identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring i samtliga steg - från projektdefinition till överlämning av den nya processen till linje-verksamheten. 
 • Inlämningsuppgift – business case för processutveckling - 3 dagar
 • Inlämningsuppgift – projektplan för processutvecklingsprojekt 5 - dagar
 • Skapa mätsystem för processer – 2 dagars kurs. Kursen ger verktyg och kunskaper för att lyckas med en av de främsta framgångsfaktorerna: att mäta processer. Kursdeltagarna får lära sig avgöra ”vad som är viktigt” och besvara ”vad ska mätas” och ”hur ska resultatet följas upp”.
 • Certifieringsprov 1 dag
 • Självstudier motsvarande - 10 dagar

Stort grattis alla Certifierade Processutvecklare och bra jobbat! 

Mer information

Läs mer om utbildningen Certifierad Processutvecklare, eller kontakta Mikael Elvander, 010-456 57 88.

Prenumerera Följ Trivector LogiQ på LinkedIn.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv