Förstå framtiden först

Nyhet

Nyckeln till framgångsrik implementering av processer

Linjechefer som inte har getts rätt förutsättningar och otydlighet i ansvar mellan olika roller är vanliga förklaringar till att många tänkta processer aldrig används i praktiken. Att skapa en engagerad linjeorganisation som ser vinsterna med ett förbättrat arbetssätt är nödvändigt för framgång. Nyckeln till detta är en tydlig ansvarsfördelning mellan linjeroller och processroller.

Linjeorganisationen arbetar enligt processerna och Processrollerna, exempelvis processägare och processutvecklare, måste därför utveckla processerna i samarbete med linjeorganisationen. Men innan någon utveckling sker måste både linjeroller och processroller vara överens om att utveckling ska ske och varför den ska ske – att dela målet är en grundförutsättning för förändring.

Att börja använda processerna är halva jobbet

En tumregel är att 50% av projektbudgeten bör gå till att utveckla processerna – och här är processrollerna drivande, med linjerollernas godkännande. De andra 50 % behövs för att utbilda linjeorganisationen och få alla berörda att använda processerna. I dessa steg måste linjecheferna vara drivande för att en förändring ska ske. Processrollerna kan vid behov bidra till utbildningsmaterial etc., men kan aldrig säkra att processerna används – bara att de är användbara.

En och samma person kan arbeta både i linjeorganisationen och i processroll. Det är till och med ganska vanligt. Det gäller bara att veta vilken hatt som är på just nu.

I juni 2016 bjöd Trivector på en rad frukostmöten med detta tema.

Läs mer

Skapa fungerande processer

 

Kontakta oss

Gunilla Lindström, 010-456 57 84

Håkan Nordahl, 010-456 57 85

 

 

Prenumerera

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv