Förstå framtiden först

Nyhet

Säkerhetsrisker med snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar

El-assisterade cyklar klassificeras olika beroende på motorns effekt och upp till vilken hastighet el-assistansen hjälper till. Trivector har precis avslutat en studie där trafiksäkerhetsriskerna av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar har undersökts och projektet har finansierats av skyltfonden.

I projektet har tre olika klasser av el-assisterade cyklar identifierats: Elcykel, motoriserad cykel och snabb-elcykel. Huvudfokus för projektet har varit motoriserade cyklar och snabb-elcyklar som med ett samlingsnamn benämns som ”snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar”.

Det huvudsakliga syftet för projektet var att öka kunskapen om trafiksäkerhetsrisker för snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar i Sverige. Projektet genomfördes i fyra delar: litteraturgenomgång, intervjuer med experter utanför Sverige, enkät för cykelförsäljare i Sverige och en workshop med cykel- och trafikexperter i Sverige.

Nya på marknaden

Snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar är relativt nya på marknaden och trots att försäljningen ökar i vissa Europeiska länder så är kunskapen om trafiksäkerhetsrisker med dessa fordon begränsad. Specifik kunskap för motoriserade cyklar saknas nästan helt, medan det finns något mer att tillgå för snabb-elcyklar. I jämförelsesyfte har studien också tittat på säkerhetsrisker med vanliga elcyklar, om vilka det finns mer kunskap att tillgå än vad det finns för snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar.

Snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar medför ett ökat säkerhetsproblem jämfört med vanliga elcyklar och vanliga cyklar. Dessa säkerhetsproblem beror på problem som i denna rapport sammanfattas i fyra kategorier: infrastruktur, fordon och teknik, beteende och lagstiftning. I relation till problemen, har vissa åtgärder föreslagits.

Mer kunskap behövs

Det finns mycket okunskap kring dessa fordon, framförallt på grund av att de är relativt nya och inte används så mycket i Sverige. Den viktigaste slutsatsen i projektet är att kunskapsnivåerna om trafiksäkerhetsrisker bör höjas för att dessa fordon inte ska bidra negativt till trafiksäkerheten i Sverige. Rekommendationer inkluderar: att hänsyn måste tas till dessa fordon i utformning av den fysiska miljön; att definitioner och benämning av olika sorters el-assisterade cyklar bör vara tydligare och mer konsekventa; att kommunikation och information om dessa fordon måste komma ut till alla relevanta aktörer; att kunskapen bör höjas speciellt hos försäljare och mekaniker och att ett hjälmkrav med lämpligt hjälm bör införas.

För att läsa hela rapporten "Upp till 45 km/h med elassistans på cykeln - Säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar, klicka här.

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Anna Clark, 010-456 56 23.

 

 

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv