Förstå framtiden först

Nyhet

Stor konferens om aktiv mobilitet: Praktiker och forskare möts i Mannheim 2017

Den 19-21 september 2017 hålls en internationell konferens om aktiv mobilitet i Mannheim Tyskland. Här träffas praktiker och forskare från hela världen med ett gemensamt mål om att öka kunskapen om aktiv mobilitet, och ta ett steg fram för ökad gång och cykeltrafik.

Syftet med konferensen är att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. International Cycling Conference (ICC) kommer därför att para ihop föredrag från forskare och praktiker inom samma ämne, så att föredragshållare från båda sidor kan få omedelbar återkoppling på sina presentationer. Praktiker ska få chansen att lära mer om aktuell forskning och forskare ska få möjlighet att lära mer om hur arbetet med att stärka gång och cykel går till i praktiken.

För forskare och praktiker som arbetar med aktiv mobilitet

Konferensen vänder sig till dig som är forskare inom aktiv mobilitet eller som arbetar på en kommun, region eller myndighet med att stärka gång och cykling.

Konferensens teman är: Faktorer som påverkar aktiv mobilitet, Effekter av aktiv mobilitet, Strategier för att uppmuntra aktiv mobilitet, Trafikkultur, Styrning, intressenter och nätverk samt Ny teknik inom transportsystemet.

Slutkonferens för PASTA-projektet

I samband med ICCs konferens kommer även PASTA-projektet ha sin slutkonferens. PASTA är ett fyraårigt europeiskt forskningsprojekt som studerar om människors fysiska aktivitet ökar när förutsättningarna för att gå och cykla förbättras.

Skicka in ditt bidrag till konferensen

ICC välkomnar bidrag inom något eller några av konferensens teman, men även inom andra ämnen som berör gång och cykel. Sista dag för att skicka in ditt bidrag är 16 december 2016.

Konferensen arrangeras av Tysklands miljömyndighet UBA i samarbete med bland annat PASTA, Europeiska cykelfrämjandet och staden Mannheim.

Skicka in ditt bidrag till International Cycling Conference.

Mer information

För mer information, se International Cycling Conference eller kontakta Ulf Eriksson, Trivector

Prenumerera

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv