Förstå framtiden först

Nyhet

Ta del av våra presentationer på Transportforum

Här kan du ta del av de 14 föredrag som vi i år bjöd på i samband med Transportforum 9-10 januari i Linköping Konsert & Kongress.

Våra föredrag: 

9 januari

Vad utmärker de mest hållbara städerna - baserat på SHIFT kommunrankning om hållbara transporter.
Föredragshållare: Karin Neergaard
Mer om SHIFT >>

Var ska den förlåtande cykelbanebeläggningen placeras? – Metod för att prioritera de viktigaste platserna.
Föredragshållare: Erik Stigell 
Mer om förlåtande cykelbanebeläggning >>

Nytt lånecykelsystem i Göteborg - Smart, flexibelt och integrerat.
Föredragshållare: Axel Persson

Är det barn och unga som ska bära lasset för klimatomställningen?
Föredragshållare: Lena Smidfelt Rosqvist
Mer om "Vem ska göra jobbet" >>

fileadmin/user_upload/Traffic/Presentationer/TF19_Sveriges_första_stombussbokslut_-_Det_som_mäts_blir_gjort.pdf

Sveriges första Stombussbokslut - det som mäts blir gjort
Föredragshållare: Karna Zerne

10 januari

Hur kan resandet i våra stadsbusstäder öka? - En benchmarkingstudie av städerna i Västra Götalandsregionen, VGR och Trivector
Föredragshållare: Mats Améen
Mer om benchmarking för att få fler att åka buss >>

School Mobility Labs - om urbana labbar och samskapande för mer hållbar mobilitet till skolan.
Föredragshållare: Nina Hvitlock och Hanna Wennberg 
Mer om School Mobility >>

Delade mobilitetstjänster i utsatta områden för en mer jämlik tillgänglighet – resultat från forskningsprojektet Inkluderande MaaS
Föredragshållare: Hanna Wennberg
Mer om inkluderande MaaS >>

Säkra barnens trafikmiljöer! Översyn av verktyg för digitala skolvägsutredningar
Föredragshållare: Katarina Evanth och Hanna Wennberg
Mer om barn och unga i trafiken >>

Hur ska vi hantera fritidsresorna?
Föredragshållare: Caroline Ljungberg Toulson

Hur används MM i andra europeiska länder? 
Föredragshållare: Caroline Mattsson
Mer om Mobility Management >>

Analys av elbussar ur ett systemperspektiv inom SLL:s elbussutredning
Session: Elbussar - erfarenheter och planer
Föredragshållare: Erik Sjaunja

I vilken utsträckning bidrar dagens skatter, avgifter och subventioner till att uppnå de transportpolitiska målen? 
Föredragshållare: Emma Lund

Hög tid för samhället  att engagera sig i digitaliseringen av transportsystemet.
Föredragshållare: Christer Ljungberg, VD
Mer om digitalisering av transportsystemet >>

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv