Förstå framtiden först

Nyhet

Ta del av våra seminarier i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan 2019 var vi för sjätte året i rad på plats och bjöd på en heldag om hållbara transporter. Vi filmade alla seminarierna och du har nu möjlighet att ta del av dem i efterhand.

Årets seminarier:

Styr de nya smarta fordonen oss rätt - om nya mobilitetstjänster

De närmaste åren kommer att innehålla stora förändringar i transportsystemet. Redan nu händer mycket med nya s.k. mobilitetstjänster som flytande lånecykelsystem och el-scootersystem, nya taxitjänster, autonoma fordon och transport som tjänst. Men vilka blir effekterna av alla dessa nya system?

Deltagare:

 • Caroline Hjelm, CMO, VOI Technologies
 • Jakob Hellman, Ansvarig smart policyutveckling, Vinnova
 • Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholms stad, Miljöpartiet (MP)
 • Eva Tiseus, Marknads- och kommunikationsdirektör, Transdev
 • Lennart Persson, moderator, Trivector
 • Axel Persson, Trafikkonsult framtidens transporter, Trivector

Ta del av seminariet >>

Rättvisa vs. effektivitet - hur får vi acceptans för en tupp omställning av transportsystemet

Transportsystemet har akut behov av en omfattande omställning för att ha en chans att nå klimatmålen. Samtidigt växer diskussionen om polarisering mellan olika grupper, inte minst mellan stad och landsbygd. Äventyrar orättvist fördelade transportsatsningar acceptansen för hela omställningsarbetet?

Deltagare:

 • Per Schöldberg, Riksdagsledamot Kronoberg, Centerpartiet
 • Magnus Nilsson, Moderator, Magnus Nilsson Produktion
 • Malin Fijen Pacsay, Ledamot regionfullmäktige, Region Stockholm (MP)
 • Tommy Henningsson, Kommunchef, Hällefors
 • Lena Smidfelt Rosqvist, Forskningschef, Trivector

Ta del av seminariet >>

Så kan nattågstrafiken till Europa komma igång snabbt

Nattågen har fått ett uppsving, både i Sverige och andra länder. Klimatdebatten är en del av orsaken till att nattågsfrågan har blivit het. I januariöverenskommelsens 73-punktsprogram ingår att det ska bli enklare att åka tåg till utlandet, och nattåg ska upphandlas. Hur kan detta bli verklighet?

Deltagare:

 • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Crister Fritzon, VD, SJ AB
 • Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket
 • Emil Frodlund, Styrelseledamot, European Passengers’ Federation
 • Lena Smidfelt Rosqvist, Forskningschef, Trivector Traffic
 • Björn Wendle, Marknadschef, Trivector Traffic

Ta del av seminariet >>

Trafiken ökar - kommer vi klara transporternas klimatmål

Enligt klimatlagen skall utsläppen från vägtransporterna ned 70% till 2030. Det är en tuff utmaning, och senaste året ökade utsläppen. Finns det någon chans att vi kommer att klara målen? Mycket av ansträngningarna görs idag i våra städer. Vinnaren SHIFT 2019 utsågs, ett pris som går till den stad i Sverige som är bäst på hållbara transporter. I år var det Lund som för tredje året i rad fick ta emot priset.

Deltagare:

 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister
 • Representant, Vinnande kommun hållbara transporter 2019
 • Representant, Hedersomnämnande nyskapande kommun 2019
 • Hanna Wennberg, Tekn dr/Affärsområdesansvarig Social hållbarhet, Trivector
 • Lennart Persson, kontorschef, Trivector

Ta del av seminariet >>

Varför satsas det så lite på cykel?

Varje dag löser cykeln resebehovet för hundratusentals svenskar. Cykeltrafiken har även en positiv effekt på de flesta av de globala målen för Agenda-2030. Ändå får denna ”trafikens hjälte” bara runt 1 % av de statliga investeringsmedlen. Varför har det blivit så?

Deltagare:

 • Lars Strömgren, Ordförande, Cykelfrämjandet
 • Emma Berginger, Riksdagsledamot, Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket
 • Erik Stigell, Cykelexpert, Trivector
 • Björn Wendle, Moderator, Trivector

Ta del av seminariet >>

Så skapar samma krona värde många gånger om i fastighetsprojekt och socialt hållbar stadsutveckling

Kan nya sätt att beräkna värden vara sättet att motivera mer av sociala investeringar som möter både sociala utmaningar och andra hållbarhetsmål? Genom att synliggöra många olika samhällsnyttor av investeringar i stadsutveckling skapas bättre förutsättning för saminvesteringar och nya affärsmodeller.

Deltagare:

 • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
 • Mats Olausson, Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance, SEB
 • Lena Hök, Senior Vice President, Skanska AB
 • Trevor Graham, Moderator, Urbanisland/Urban Innovation Lab
 • Anna-Karin Eklund, Presentatör, ManyNames/Urban Innovation Lab
 • Hanna Wennberg, Affärsområdesansvarig Trafiksäkerhet & Social hållbarhet (Presentatör), Trivector/Urban Innovation Lab

Ta del av seminariet >>

Mer information

Kontakta Björn Wendle, 010-456 56 09.

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv