Förstå framtiden först

Hållbart samhälle

Vi arbetar aktivt för ett mer hållbart samhälle

FNs hållbarhetsmål

På Trivector tar vi hållbar utveckling på största allvar. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling, externt och internt. Externt arbetar vi med forskningsinsatser, produkter, tjänster, föredrag, strategier etc som medverkar till att skapa mer hållbara lösningar åt våra uppdragsgivare.

Internt arbetar vi med insatser för att minska vår egen miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av vår miljöpolicy och vårt certifierade ledningssystem.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Trivectorbolagen är miljöcertifierade sedan december 2001. Gällande certifikat är enligt ISO 14001:2015. Vi är också kvalitetscertifierade sedan februari 2004. Gällande certifikat är enligt ISO 9001:2015.

Hållbarhetstänk i alla uppdrag

Omtanken om det hållbara samhället finns med i alla uppdrag, och hos alla Trivectorbolag. Trivector LogiQ stödjer till exempel globala företag med utveckling och framtagning av deras hållbarhetsstrategier. Trivector Traffic har aktivt valt att enbart arbeta med hållbara trafik- och transportsystem. Trivector har därför stora möjligheter att påverka miljöutvecklingen i positiv riktning genom sina uppdrag, som ofta inbegriper att sprida nya metoder, ny kunskap och ny teknik.

Klimatneutral verksamhet

Från och med år 2007 är hela vår verksamhet klimatneutral, vilket innebär att vi köper utsläppsrätter på den europeiska börsen för de utsläpp vi inte kan reducera. Sedan 2007 har vi köpt CDM-rätter. Dessa har välutvecklade kontrollmekanismer för att säkerställa att projekten, som pengarna går till, uppfyller Kyotoprotokollets kriterier, att de bidrar till ett bättre klimat och inte hade genomförts utan CDM.

Hållbarhetsredovisning

Mer om vårt interna och externa miljöarbete, vår miljöpåverkan och våra åtgärder för att minska denna finns i vår hållbarhetsredovisning 2017  (hållbarhetsredovisning2016).

Mer information

Vill du veta mer om vårt interna miljöarbete, kontakta gärna

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med hållbarhetsstrategier, kontakta gärna.