Förstå framtiden först

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Trivector AB och dess dotterbolag (benämns tillsammans och var för sig Trivector) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats www.trivector.se (”webbplatsen”) samt i utskick per e-post. Längst ned hittar du information om hur du kontaktar oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter Trivector samlar in är

  • Sådana du anger vid registrering för utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kurser och seminarier, köp av böcker eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som Trivector anordnar. De uppgifter Trivector samlar in är namn, e-postadress, arbetsgivare och i förekommande fall faktureringsadress. För kurser och seminarier samlar vi även in telefonnummer. Trivector behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig bättre service och erbjudanden. Personuppgifterna används för administration, kommunikation med dig som kund och för direktmarknadsföring. 
  • Personuppgifter via Travelvu från de som laddat ner Travelvu-appen och är med i resvaneundersökningar. Dessa uppgifter skyddas speciellt med olika säkerhetssystem.
  • På Webbplatsen används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies som du hittar här.

Hur personuppgifter behandlas

  • Trivector är mån om din integritet och det är därför viktigt för Trivector att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.
  • Enlig gällande lagstiftning har du rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att när som helst begära att få data om dig raderad
  • Trivector kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Trivector skickar dock adresslistor till tredje part när vårt tryckta magasin 2038 ska skickas ut. Adresslistorna raderas direkt efter att utskicket gjorts. Vid utskick av nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.
  • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter se ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter

Trivector AB
Org. nr 556311-4064
Vävaregatan
21222 36 Lund

info@trivector.se

Trivector kan komma att uppdatera och ändra denna hantering av personuppgifter. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår hemsida www.trivector.se.