Förstå framtiden först

Kultur & värden

Seriösa, kreativa och engagerade

Två personer samarbetar, håller i stort ark.

Allt sedan starten har Trivector varit ett värderingsstyrt företag med ett i grunden humanistiskt perspektiv som genomsyrar verksamheten.

Våra kärnvärden

Trivectorbolagens gemensamma värderingar ger vägledning för den dagliga verksamheten. Våra värderingar sammanfattas i tre ord:

  • Seriositet – vi tror på det vi gör.

  • Kreativitet – vi ser behovet och gör skillnad.

  • Engagemang – vi vill vara med.

Stark företagskultur

Starka värderingar har lett fram till en stark företagskultur. På Trivector finns ett starkt engagemang för miljöfrågor, samhällsfrågor, alla människors lika värde och för sunda levnadsvanor. Vi uppmuntrar initiativ och idéer från alla medarbetare och vi samarbetar nära varandra, över bolagsgränser och geografiska avstånd. Vi bjuder också på mycket kunskap, genom seminarier, magasin, nyhetsbrev, trendspaningar med mera.

Logotypen visar vilka vi är

De tre pilarna i vår logotype symboliserar tre samverkande delar; kunden, samhället och företaget. Logotypens rörelse framåt symboliserar nytänkande och framåtskridande. Att logotypen är öppen och utåtriktad visar på vår vilja att dela med oss och påverka. Att den försöker famna in det som finns i världen utanför, visar på vårt genuina engagemang för kunden och för samhället.