Förstå framtiden först

Ledning

Trivectors ledning

Trivector ABs ledning

Anders Ljungberg

Anders Ljungberg, vd Trivector LogiQ

Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector Traffic

Per-Olof Diderot

P-O Diderot, marknadschef Trivector System

Christer Ljungberg, vd Trivector och Trivector Traffic

Niklas Unnhem, IT-chef Trivector AB, vice vd Trivector System

Per-Arne Nilsson Spenninge

Per-Arne Nilsson Spenninge, ekonomichef

Klas Odelid, vd Trivector System

PG Andersson, vice vd Trivector Traffic, personalchef Trivector

Trivector Traffics ledning

Christer Ljungberg, vd

Lena Fredriksson

Lena Richardson, kontorschef Lund

Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef

Björn Wendle, marknadschef 

Paulina Soliman

Paulina Soliman, kontorschef Stockholm

PG Andersson, vice vd

Pernilla Hyllenius Mattisson

Pernilla Hyllenius Mattisson, Försäljningschef

Lennart Persson

Lennart Persson, kontorschef Göteborg

Trivector Systems ledning

Klas Odelid, vd Trivector System

Per-Olof Diderot

P-O Diderot, marknadschef Trivector System

Niklas Unnhem, vice vd Trivector System

Trivector LogiQ

Trivector LogiQ har ingen ledningsgrupp. Vd Trivector LogiQ är Anders Ljungberg.