Medarbetare

  Fler medarbetare för varje år

  Trivectorgruppen växer för varje år. Idag är vi nära 100 personer, korttidsanställda inte inräknade. Vi har fem kontor; Lund (2 kontor), Göteborg, Stockholm och Luleå. Vi arbetar med kunder i hela Sverige och även internationellt.

  Kontinuerlig vidareutbildning

  Omkring 90 procent av de anställda har högskoleutbildning, och av dessa har en fjärdedel antingen dubbla examina eller forskarutbildning. Kunskapen växer också kontinuerligt genom de projekt vi arbetar i och genom intern och extern vidareutbildning.

  Vi strävar aktivt efter att anställa personer med olika utbildning och bakgrund samt med olika nationaliteter. Genom stor variation i ålder, bakgrund och kunskaper får vi intressanta diskussioner och ett gott samarbete.

  Vill du bli en av oss?

  Läs mer om att hur det är att jobba på Trivector och se om det finns någon ledig tjänst som passar dig.

  Kontakta oss!

  Våra kontor
  Alla medarbetare